Medverkande

Dr Anders Gerdmar

Ämne: Teologi – Varför är en kreationistisk bibeltolkning viktig?

Dr Ola Hössjer

Ämne: Filosofi – Vad är kreationistisk vetenskap och vad kännetecknar sekulär vetenskap?

Dr Russ Humphreys

Ämne: Kosmologi – Ett kreationistiskt synsätt på universums uppkomst.

Medverkande

Dr Tasman Walker

Ämne: Geologi – Ett kreationistiskt perspektiv på berggrundens uppkomst.

Dr Andy McIntosh

Ämne: Fingeravtryck av intelligens. Termodynamik och information.

Dr Stuart Burgess

Ämne: Vetenskapliga bevis för intelligent design i djurleder.

Medverkande

Dr Jeffrey Tomkins

Ämne: Genetik – Ett kreationistiskt perspektiv på livets mångfald,  bibliska grundtyper av organismer och anpassning.

Dr Brian Thomas

Ämne: Paleoantropologi – Ett kreationistiskt perspektiv på människans ursprung.

Dr Robert Carter

Ämne: Genetik – Ett kreationistperspektiv på mänsklighetens ursprung.

Medverkande

Dr Nathaniel Jeanson

Ämne: Genetik, språkvetenskap och historia – Ett kreationistiskt perspektiv på mänsklighetens historia.

Dr Ingrid Faro

Ämne: Teologisk sammanfattning och reflektioner