Skapade Gud universum?

Ett heldagsseminarium om kreationism 25 februari

Varmt välkommen att delta i ett heldagsseminarium med internationellt erkända forskare som delar med sig av sina senaste forskningsresultat. I flera av föredragen ges naturvetenskapliga argument för att kreationismen inte bara är trovärdig utan att den dessutom har stärkt sin position under de senaste åren.

Du får lära dig mer om kreationistisk teori för universums uppkomst och tolkning av berggrundens fossil, där sedimentära lager bildades i samband med syndafloden. Dessutom presenteras helt ny forskning inom genetiken som visar att människans unika ursprung från ett första par, syndafloden och sedan språkförbistringen och den geografiska spridningen till olika kontinenter, stämmer väl överens med annan genetisk och lingvistisk forskning.

Alla föreläsningar är på engelska men har textning till svenska. Dagen avslutas med ett modererat samtal där alla talare deltar.

Länk till alla föreläsningar.

Mer information om talarna och föreläsningarna hittar du här.

Program

08.15 Välkommen och inledning

08:25-09:15 Dr Anders Gerdmar: Teologi – Varför är det viktigt med ett kreationistiskt synsätt vid bibeltolkning?

09:20-10:00 Dr Ola Hössjer: Filosofi – Vad är kreationistisk vetenskap och vad kännetecknar sekulär vetenskap?

10:05-10:50 Dr Russ Humphreys: Kosmologi – Ett kreationistiskt synsätt på universums uppkomst.

10:55-11:35 Dr Tasman Walker: Geologi – Ett kreationistiskt perspektiv på berggrundens uppkomst.

11:40-12:35 Dr Andy McIntosh: Fingeravtryck av intelligens. Termodynamik och information.

12:40-13:10 Lunchpaus.

13:10-14:00 Dr Stuart Burgess: Vetenskapliga bevis för intelligent design i djurleder.

14:05-14:55 Dr Jeffrey Tomkins: Genetik – Ett kreationistiskt perspektiv på livets mångfald, bibliska grundtyper av organismer och anpassning.

15:00-15:40 Dr Brian Thomas: Paleoantropologi – Ett kreationistiskt perspektiv på människans ursprung.

15:45-16:20 Dr Robert Carter: Genetik – Ett kreationistiskt perspektiv på mänsklighetens ursprung.

16:25-17:05 Dr Nathaniel Jeanson: Genetik, språkvetenskap och historia – Ett kreationistiskt perspektiv på mänsklighetens historia.

17:10-17:40 Middagspaus.

17:40-18:20 Dr Ingrid Faro: Teologisk sammanfattning och reflektioner.

18:40-19:40 Modererad diskussion med alla deltagare.