Kallelsekompassen

Översikt över de andliga gåvorna

(c) LifeWay Christian Resources
Upptäck dina andliga gåvor!
av Gene Wilke

Ken Hemphill definierar en andlig gåva som “en individuell manifestation av nåd från Fadern, som utrustar dig för att tjäna honom och därmed ha en viktig roll i hans plan för världens frälsning.” i Peter Wagner definierar en andlig gåva som “ett särskilt attribut som den helige Ande har gett till varje medlem i Kristi kropp enligt Guds nåd för att användas inom kroppen.” ii Jag tycker om att använda följande definition:

En andlig gåva är ett uttryck för den helige Ande i de troendes liv, som ger dem kraft att tjäna Kristi Kropp, församlingen.

Romarbrevet 12:6-8; 1 Korintierbrevet 12:8-10, 28-30; Efesierbrevet 4:11; och 1 Petrusbrevet 4:9-11 innehåller representativa listor över de gåvor och roller som Gud har gett till församlingen. En definition av dessa gåvor följer här. iii

Ledarskap – Ledarskap stärker kroppen genom att leda och visa vägen för medlemmarna så att församlingens mål och syfte uppfylls. Ledarskap motiverar folket att samarbeta mot gemensamma mål (Rom 12:8).

Administration – Personer med administrativ gåva leder kroppen genom att hålla andra människor fokuserade på uppdraget. Administration möjliggör för kroppen att organisera arbetet enligt Guds syften och långsiktiga mål (1 Kor 12:28).

Undervisning – Undervisning handlar om att instruera medlemmarna i Guds Ords sanningar och läror, med syftet att bygga upp kroppen i enhet och mognad (1 Kor 12:28; Rom 12:7; Ef 4:11).

Kunskap – Kunskapens gåva tar sig uttryck i undervisning och träning i lärjungaskap. Det är den gudagivna förmågan att lära sig, förstå, och förklara de dyrbara sanningarna i Guds Ord. Ett kunskapens ord är en sanning uppenbarad av den helige Ande (1 Kor 12:28).

Vishet – Vishet är gåvan som känner igen den helige Andes verk i Kristi Kropp och tillämpar hans undervisning och handlingar på kroppens behov (1 Kor 12:28).

Profetia – Profetians gåva handlar om att frimodigt proklamera Guds Ord. Detta bygger upp kroppen och leder till överbevisning om synd. Profetia manifesterar sig i predikan och undervisning (1 Kor 12:10; Rom 12:6).

Urskillning – Urskillning stärker kroppen genom att känna igen de verkliga intentionerna hos dem som ingår i kroppen eller relaterar till den. Urskillning prövar andras budskap och handlingar för kroppens beskydd och välbefinnande (1 Kor 12:10).

Uppmuntran – De som har denna gåva uppmuntrar medlemmar till att vara involverade i arbete för Herren och känna sig entusiastiska över detta. Medlemmar med denna gåva är duktiga rådgivare och motiverar andra att tjäna Gud. Uppmuntran tar sig uttryck i predikan, undervisning och betjänande (Rom 12:8).

Herdeskap – Herdeskapets gåva är verksam hos personer som har omsorg om andra människors andliga välfärd. Denna gåva är inte begränsad till pastorer och församlingsledning, även om pastorer, på samma sätt som herdar, har omsorg om församlingens medlemmar (Ef 4:11).

Tro – Tron litar på att Gud verkar utöver vår mänskliga begränsning. Troende med denna gåva uppmuntrar andra att lita på Gud även när man möter svårigheter som verkar oöverstigliga (1 Kor 12:9).

Evangelisation – Gud utrustar sin kropp med evangelister som effektivt och entusiastiskt leder människor till Jesus. Denna gåva bygger upp kroppen genom att föra in nya medlemmar i gemenskapen (Ef 4:11).

Pionjär / Församlingsplanterare – Församlingen sänder ut pionjärer för att plantera församlingar eller tjäna som missionärer. Apostlar motiverar kroppen att gå utanför kyrkväggarna för att utföra missionsbefallningen (1 Kor 12:28; Ef 4:11)

Hjälptjänster – De som har denna gåva lägger märke till praktiska behov i kroppen. Med glädje assisterar de för att möta dessa behov. Kristna som har denna gåva har inget emot att arbeta utanför rampljuset (1Kor 12:28; Rom 12:7).

Barmhärtighet – Villiga barmhärtighetsgärningar kännetecknar dem som har barmhärtighetens gåva. Personer som har denna gåva stödjer kroppen genom empati med medlemmar som går igenom smärta och svårigheter. De håller kroppen frisk och sammanhållen genom att göra andra medvetna om behoven i församlingen (Rom 12:8).

Givande – Medlemmar med givandets gåva ger med glädje och utan förbehåll till kroppens arbete och uppdrag. Villighet och generositet är utmärkande karaktärsdrag hos personer med denna gåva (Rom 12:8).

Gästfrihet – De som har denna gåva har förmågan att få besökare, gäster och främlingar att känna sig avslappnade och välkomna. De bjuder ofta in gäster till sitt hem. Personer med denna gåva integrerar nya medlemmar i §kroppen (1 Pet 4:9).

Gud har gett dig gåvor som är uttryck för hans helige Ande, för att bära hans vision och uppdrag för kyrkan. Det är en världsvid vision för att nå alla människor med evangelium om Kristus. Gud längtar efter att du ska förstå vilka gåvor han har gett till dig som en tjänande ledare. Detta kommer att leda dig till den plats där han vill att du ska tjäna som en del av hans vision och uppdrag för församlingen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gene Wilkes har varit pastor för Legacy Church, Plano, Texas. Denna artikel är en bearbetning av “Jesus on Leadership: Developing Servant Leaders” av Gene Wilkes (LifeWay Christian Resources 1998).

 

i Ken Hemphill, Serving God: Discovering and Using Your Spiritual Gifts Workbook (Dallas: The Sampson Company, 1995), 22.

ii Your Spiritual Gifts Can Help Your Church Grow by C. Peter Wagner, Copyright © 1979, Regal Books, Ventura, CA 93003. Citerat med tillstånd, 42.

iii (“These definitions exclude the “sign gifts” because of some confusion that accompanies these gifts and because they are difficult to fit into ministries within a typical church’s ministry base.”)

 

 

 

 

This test is translated from english, used with permission from LifeWay © 2001–2016 LifeWay Christian Resources