”Många är kallade, men få är utvalda. Vi har alla hört de orden.

Skandinavisk Teologisk Högskola brinner för att hitta de ”få”. Vi har som mål träna en ny generation av ledare i Kristi kropp så att de kan bygga starka församlingar och vara en tydlig kristen röst i samhälle och kultur.

Vi letar med ljus och lykta efter dig som upplever en kallelse att axla ansvar som församlingsledare och arbeta för att utbreda Guds Rike i Sverige, Skandinavien och världen. Kallelsekompassen och Kallelsedagen är ett led i just detta – att hitta dig som upplever att Gud har gett dig en kallelse så att vi kan utrusta dig för tjänst.

Vår utbildning bygger på Bibeln som Guds Ord och klassisk kristen tro, med akademisk excellens och öppenhet för den helige Andes verk och hela Kristi kropp.