Teologisk sammanfattning och reflektioner

Vi får lyssna till en sammanfattning av tio olika forskares föredrag som behandlar olika perspektiv på kreationism. Deras expertområden innefattar ingenjörsdesign, ekologi, geologi, fysik, genetik, matematisk statistik, maskiningenjörsteknik, cell- och utvecklingsbiologi, termodynamik, paleobiokemi och Nya testamentet. Deras vetenskapliga, filosofiska och teologiska bidrag utgör dagsaktuella framsteg i fråga om kreationism som vetenskap, universums uppkomst, berglagrens uppkomst, uppkomsten av information, människans ursprung och design, livets anpassning och mångfald, samt varför en kreationistisk tolkning av Bibeln gör skillnad ur teologiskt och etiskt perspektiv.

Om talaren

Ingrid Faro, fil dr, MDiv är dekanus för teologi och biträdande professor i Gamla testamentet vid Skandinavisk teologisk högskola (the Scandinavian School of Theology), i Uppsala, Sverige och gästprofessor i Gamla testamentet vid Northern Seminary, Lisle, Illinois, USA Hennes doktorsgrad är i teologi med fokus på Gamla testamentet och semitiska språk från Trinity Evangelical Divinity School, Deerfield, Illinois. Ingrid är författare och internationell talare vid konferenser och i kyrkor över ämnen som bland annat att förhålla sig till lidande och det onda, övergrepp och maktmissbruk, kvinnor i Bibeln, första Moseboken, Predikaren, lidande som Gud tillåter, förlåtelse och ledarskap. Hon är författare till Evil in Genesis, medförfattare till Honest Answers och till den kommande Deconstructing Evil.

Ingrid är medlem av Society of Biblical Literature, American Society of Overseas Research, Evangelical Theological Society, och the Institute of Biblical Research, där hon ingår i redaktionsgruppen. Tidigare arbetade Ingrid som entreprenör inom sjukförsäkringsbranschen och inom näringslära med en mastersexamen i associerade medicinska vetenskaper från University of Illinois i Chicago. Hon har barn och barnbarn. Ingrid älskar djupa och förtroliga samtal med familjen, vänner och andra, utomhusaktiviteter, konst och att tillbringa tid i naturen.

Ingrid Faro

Dekanus för teologi och biträdande professor i Gamla testamentet vid Skandinavisk teologisk högskola samt gästprofessor i Gamla testamentet vid Northern Seminary, Lisle, Illinois, USA