Gamla testamentet år innehåler 6 kurser som betonar Gamla testamentets innehåll:

BIB 311 Biblical Hebrew I 3 cr
BIB 312 Biblical Hebrew II 3 cr
BIB 319 Hebrew Exegesis 3 cr
BIB 421 Pentateuch 3 cr
BIB 424 Hebrew Prophets 3 cr
BIB 437 Psalms and Wisdom Literature 3 cr