Ge online

Ge en löftesgåva

Jag vill ge en engångsgåva

Min engångsgåva (i SEK)

Mitt namn

Min epost

Mitt telefonnummer

Min adress

Ge via bank

Bankgiro: 313-4996

Handelsbanken
Kontonummer: 851 290 108
Clearingnummer: 6501
IBAN: SE21 6000 0000 0008 5129 0108
SWIFT: HANDSESS