Ge online

Ge en löftesgåva

  Jag vill ge en engångsgåva

  Min engångsgåva (i SEK)

  Mitt namn

  Min epost

  Mitt telefonnummer

  Min adress

  Ge via bank

  Bankgiro: 313-4996

  Handelsbanken
  Kontonummer: 851 290 108
  Clearingnummer: 6501
  IBAN: SE21 6000 0000 0008 5129 0108
  SWIFT: HANDSESS