Geir Lie, Fra amerikansk hellighetsbevegelse til moderne norsk karismatikk. Et historisk overblikk. Recension.

Geir Lie har varit en pionjär för forskning om pingstkarismatisk kristendom i Norge. Nu publicerar han en sammanställning av sina artiklar i ett omfattande verk (549 sidor!). Det är framför allt 1800-talets helgelserörelse och den karismatiska väckelsen, inklusive trosrörelsen, som behandlas i längre och kortare artiklar. Till skillnad från många andra pingstforskare är det inte ...
Geir Lie har varit en pionjär för forskning om pingstkarismatisk kristendom i Norge. Nu publicerar han en sammanställning av sina artiklar i ett omfattande verk (549 sidor!). Det är framför allt 1800-talets helgelserörelse och den karismatiska väckelsen, inklusive trosrörelsen, som behandlas i längre och kortare artiklar. Till skillnad från många andra pingstforskare är det inte den äldre pingströrelsen som han uppmärksammar utan nyare rörelser, med särskilt fokus på relationerna Norge-USA. I ett slutavsnitt blir han mera personlig och uttrycker viss skepsis och pessimism angående de karismatiska rörelser han själv varit en del av och forskat om. Läs hela texten här >>

Swedish Mission and the Growth of Neo-Pentecostal Churches in Russia

Swedish Mission and the Growth of Neo-Pentecostal Churches in Russia

Swedish Mission and the Growth of Neo-Pentecostal Churches in Russia

Swedish Mission and the Growth of Neo-Pentecostal Churches in Russia

Latter rain och den karismatiska väckelsen i Nordamerika

Den karismatiska väckelsen började i USA på 1960-talet. Den hade olika inspirationskällor. En viktig bakgrundsfaktor var den förnyelse som skedde i amerikansk pingströrelse under 1950-talet. Förnyelsen i USA hade två grenar: latter rain-väckelsen och helandeväckelsen. Här är det latter rain-väckelsen som står i fokus. Latter rain-väckelsen är inte särskild känd men bidrog både med teologi ...
Den karismatiska väckelsen började i USA på 1960-talet. Den hade olika inspirationskällor. En viktig bakgrundsfaktor var den förnyelse som skedde i amerikansk pingströrelse under 1950-talet. Förnyelsen i USA hade två grenar: latter rain-väckelsen och helandeväckelsen. Här är det latter rain-väckelsen som står i fokus. Latter rain-väckelsen är inte särskild känd men bidrog både med teologi och gudstjänstformer till den karismatiska väckelsen. I den här artikeln beskrivs latter rain-väckelsens uppkomst och utveckling i Nord-Amerika, med dess uttryckssätt, teologi och betydelse för den karismatiska väckelsen från 1960-talet och framåt. Läs hela texten här >>

T.B. Barratts och Lewi Pethrus’ missionsstrategier

Ända från 1900-talets början har skandinaviska missionärer deltagit i formandet av pingstväckelsen i olika delar av världen. Det har dock sällan uppmärksammats i internationell forskning. I Visions of Apostolic Mission. Scandinavian Pentecostal Mission to 1935. har amerikanen David Bundy tagit sig an uppgiften och pekar på T.B. Barratts avgörande betydelse för denna utveckling. Läs hela texten här ...
Ända från 1900-talets början har skandinaviska missionärer deltagit i formandet av pingstväckelsen i olika delar av världen. Det har dock sällan uppmärksammats i internationell forskning. I Visions of Apostolic Mission. Scandinavian Pentecostal Mission to 1935. har amerikanen David Bundy tagit sig an uppgiften och pekar på T.B. Barratts avgörande betydelse för denna utveckling. Läs hela texten här >>