Nu bygger vi fonder
– INVESTERA LÅNGSIKTIGT I STH!

En universitetsvision utan långsiktig finansiering fungerar inte. Svenska universitet bygger helt på statlig finansiering, men med det följer också statlig och politisk styrning. STH:s vision är fria kristna universitetsutbildningar. Därför skapar vi nu två fonder, som du kan se nedan. Fonderna förvaltas långsiktigt och professionellt. Dina pengar gör nytta under lång tid – för ett förvandlat Sverige!

FINANSFONDEN

För dig som vill investera kapital eller fastigheter under en begränsad tid och dela med dig av avkastningen till STH.

GÅVOFONDEN

För dig som vill donera eller testamentera medel till STH.
Valfritt belopp.
Donationer, testamenten, med mera.

RÅDGIVNING

Insamlingschef Emanuel Norén emanuel.noren@teol.se

KONTAKTA EMANUEL