Pingstkyrkan i Uppsala måndagen den 9 mars 2015 kl. 9.15–16.30

Jesu kärlek ledde honom till ”dessa mina minsta”. ”Att hjälpa de svaga” hamnade glädjande nog nyligen som första prioritet i en enkät bland pastorer, men hur gör man? Den här dagen behandlar både diakonins teologi och praktik.

Medverkande:
Professor Carl-Erik Sahlberg, Tanzania, känd för sin kombination av diakoni och församlingstillväxt:
”Diakoni och församlingstillväxt”

Inga Pagréus, diakon i S:ta Clara i Stockholm, med lång erfarenhet av arbete bland behövande:
”Jesus i ord och handling”

Henrik Bååth, frälsningsmajor och programchef för Frälsningsarmén i Sverige.
”Omsorg för hela människan – Föredrag om Frälsningsarméns identitet och uppdrag mot de marginaliserade ur ett Jesus-perspektiv”

Jan Blom, pastor i Livets Ord Uppsala, och ansvarig för dess växande sociala arbete.
”Diakoni – att tjäna de fattiga och svaga”

Samuel Lundström, generalsekreterare och en av grundarna för riksorganisationen Pannkakskyrkan:
”Kristen kärlek i tro och handling i ungdomsgenerationen”

Anmälan

Kostnad: 295 kr (faktureras adressen du anger nedan).

Fika ingår.

Diakoni

Program

9.15 Fika

10-12 Carl-Erik Sahlberg

12-13 Lunch

13–13.45 Inga Pagréus

13.55–14.40 Henrik Bååth

Fika

15.10 Jan Blom

15.55 Samuel Lundström

16.30 Slut

STH_annons_VID_Diakoni

Pingstkyrkan Uppsala, S:t Persgatan 9, 753 20 Uppsala