Paleoantropologi: Ett kreationistiskt perspektiv på människans ursprung

Opinionsundersökningar visar att illustrationer av apliknande mänskliga förfäder övertygar fler amerikaner om evolution än något annat förhållande. Dr Thomas visar hur fossil som kandiderar till apmänniskostatus kan placeras i tre kategorier som harmonierar med första Moseboken.

Om talaren

Brian Thomas erhöll en masterexamen i bioteknik 1999 från Stephen F. Austin State University, Nacogdoches, Texas, USA, och en doktorsexamen i paleobiokemi från universitetet i Liverpool 2019. Han undervisade på motsvarande grundskola och gymnasium vid kristna skolor i Texas och i biologi, kemi och anatomi som adjungerad och biträdande professor vid universitet i Dallasområdet.

2008 anslöt sig dr Thomas till Institute for Creation Research som vetenskapsskribent och redaktör och bidrog med nyhets- och andra artiklar, föreläste om skapelserelaterade ämnen och forskade på fossil med originalvävnader. Han antogs som forskningsmedarbetare 2019 och som forskare 2021. Han är författare till Dinosaurs and the Bible och medförfattare till Guide to Creation Basics, Creation Basics & BeyondGuide to Dinosaurs, Guide to the Human Body, Guide to the Universe, and Dinosaurs: God’s Mysterious Creatures. Hans doktorsavhandling, Ancient and Fossil Bone Collagen Remnants, finns tillgänglig i bokform.

Brian Thomas

Forskare vid Institute for Creation Research (ICR), Dallas, Texas, USA