Skandinavisk teologisk högskola är på sätt och vis född i bibelsynsdebatt. Då var det Jonadebatten. Under våren 2017 har debattens vågor gått höga igen.

Och den har rört ännu större frågor: är Adam och Eva historiska personer och är Jesus Gud eller bara en speciellt begåvad människa?

Det var några rader i en artikel av Stefan Swärd, som för övrigt är styrelseledamot i STH, som satte igång debatten med formuleringen: ”Ett teologiskt seminarium som till exempel lär ut att första delen av 1 Mosebok är en gammal myt, utan historisk förankring, är präglad av liberalteologi. Bibeltroende kan inte ge stöd till en sådan verksamhet.”

Genast kom skarpa reaktioner från teologer som hävdade att man kan se Adam och Eva som mytiska personer.

STH:s lärare i bibelvetenskap, dr Ingrid Faro och docent Anders Gerdmar gav sig in i debatten och försvarade att Adam och Eva är historiska. Gerdmar hävdade att det får stora konsekvenser om man ifrågasätter 1 Moseboks historiska värde.

Här får vi veta hur synden kom in i världen, här finns grunden för att människan är skapad till Guds avbild. Faro och Gerdmar sa: ”Vi är övertygade om att om man förnekar fakticiteten i 1 Mos 1–3 skadar det tron på Bibelns tillförlitlighet”.

Jesus – inte en misslyckad profet 

Två bibelforskare vid Lunds respektive Uppsalas universitet gav nyligen ut en bok där man menade att Jesus var en misslyckad profet. De hävdar att evangelierna inte är trovärdiga som källor och avfärdar till exempel Jesu uppståndelse.

Många protesterade, däribland STH:s docent i Nya testamentet Anders Gerdmar.

Han skrev: evangelierna är vår absolut viktigaste källa och hur effektiv är den historiska metod som redan på förhand avfärdar så stora delar av källmaterialet? Han menade också att författarna inte lyssnar till den forskning som stöder de bibliska berättelserna.

– Om Jesus inte hade varit historiens mest lyckade profet hade boken aldrig skrivits, slutade Gerdmar.

Det är reformationsår och STH satsade redan i höstas på en studiedag om reformationen. I höst blir det mer av den varan, med olika studiedagar kring Luther och reformationen.

© 2014 Skandinavisk teologisk högskola
Top
Följ oss: Sök på sidan:

Kalender

X