Sedan juni 2016 har över 1 000 personer fått hjälp att kartlägga sina specifika gåvor, beteenden och värderingar genom det kallelsetest som man kan göra på STH:s hemsida.

– Kallelsekompassen är en succé och den tar bara 10 minuter att göra, säger Christer King Edeborg, projektledare för Kallelsekompassen.

– Nu tar vi ytterligare ett steg för att hjälpa unga troende att ta steg närmare sin kallelse genom att inbjuda till Kallelsedagen en gång per termin.  Syftet är att hitta de som Gud kallat till pastorer och tjänstegåvor – att leda och bygga upp Kristi kropp säger Christer. Den 20 maj gick den första Kallelsedagen av stapeln och den 30 september inbjuder STH till nästa Kallelsedag.        

-Många är kallade, men få är utvalda. Skandinavisk teologisk högskola brinner för att hitta de ”få” och vi utbildar ledare som vill vara en tydlig kristen röst i samhälle och kultur, säger Christer.

Studierektor Torbjörn Aronson känner sig mycket uppmuntrad över att intresset för både Kallelsekompassen och Kallelsedagen varit så stort eftersom STH:s mål är att träna en ny generation av ledare i Kristi kropp så att de kan bygga starka församlingar.

-Vi letar med ljus och lykta efter dig som upplever dig kallad att axla ansvar som församlingsledare och arbeta för att utbreda Guds rike i Sverige, Skandinavien och världen. Kallelsekompassen och Kallelsedagen är ett led i just detta – att hitta dig som upplever att Gud har gett dig en kallelse så att vi kan utrusta dig för tjänst, säger Torbjörn.

Varje vecka ger jag rådgivning till personer som gjort Kallelsekompassen och vi har redan studenter vars första kontakt med oss var just Kallelsekompassen, säger Torbjörn.  

FAKTA: Kallelsekompassen
Testet Kallelsekompassen går ut på att ta ställning till 80 påståenden som ger en indikation om dina värderingar, egenskaper och karaktärsdrag. När du svarat på alla frågor räknas dina svar ihop och du får ett diagram som visar dina starkaste andliga gåvor. Efter avslutat test kan du boka in en kostnadsfri rådgivning för att bättre förstå ditt resultat.
-Testet kan bara ge en inriktning baserat på dina svar – det är Gud själv som måste visa dig vad du ska göra. Be att Gud ska leda dig – det vill han och kommer han att göra, avslutar Christer.
Testet hittar du här: www.teol.se/kallelsekompassen

© 2014 Skandinavisk teologisk högskola
Top
Följ oss: Sök på sidan:

Kalender

X