Smaka på Skandinavisk Teologisk Högskola – MiniCampus om predikan 4–5 december 2015. Deltagande är gratis.

Tro kommer av predikan – predikan av Guds Ord. Därför har vi på STH samlat några av Sveriges skarpaste predikanter (och våra lärare på STH) som slipar din förmåga att predika Guds Ord. Det är en förutsättning för Guds rikes framväxt i Sverige.

På detta MiniCampus får du smaka på undervisningen i Församlingsledarutbildningen i en stark karismatisk miljö.

Johannes AmritzerJohannes Amritzer

Hans WeichbrodtHans
Weichbrodt

Rune BorgsöRune
Borgsö

Linda BerglingLinda
Bergling

Anders GerdmarAnders
Gerdmar

Föreläsare som kommer att ge sina nycklar till predikan som förvandlar:

 • Rektor, docent Anders Gerdmar är teolog och undervisar om varför och vad vi ska predika
 • Evangelist Johannes Amritzer står i en apostolisk och församlingsplanterande tjänst
 • Missionär & evangelist Rune Borgsö är STH:s karismatiske coach, med stark trosförkunnelse och betjänande med Andens gåvor
 • Hans Weichbrodt har en stark predikotjänst med ett överflöd av Guds Ord och profetisk skärpa
 • Pastor Linda Bergling står i en stark internationell helandetjänst och kommer att undervisa om predikan och helandetjänsten

Avgift: 0 kr (ingen kostnad). Måltider till självkostnadspris.

Anmälan till MiniCampus 4-5 december

  Jag anmäler mig till: 4 december5 december

   

  Adress: Kristallen, Axel Johanssons gata 6, Uppsala. Ingång A, våning 2.

  © 2014 Skandinavisk teologisk högskola
  Top
  Följ oss: Sök på sidan:

  Kalender

  X