Sandra Westerdahl, 33 år är pastor i församlingen In Christ Singapore i Singapore och som har en Bachelor of Art, New Testament Major, Old Testament Minor.

Kan du ge exempel på vad undervisningen om bibeltro i utbildningen har betytt för dig praktiskt i din roll som pastor?

-De exegetiska studierna som högskolan erbjuder har jag haft stor nytta av när jag förbereder predikningar och undervisning av olika slag. Studierna har lärt mig att både stå upp för Guds Ord samt att inte kompromissa med vad Gud Ord står för.

Under studiernas gång kunde jag i perioder känna att jag saknade det som krävdes, att jag inte var smart nog eller hade styrkan att slutföra utbildningen men det var just då som jag upplevde Guds trofasthet och att Den helige Ande ledde mig. Det i sin tur har hjälpt mig att förlita mig på den helige Ande idag när jag förbereder mina predikningar.

Varför är bibeltro viktigt för dig i din tjänst? 
– Guds ord befriar, helar och upprättar människor. Det hjälper oss att bygga en stark församling och följa Jesu uppmaning att gå ut och göra människor till lärjungar.

– Det bästa med utbildningen var att jag fick möjlighet till fördjupade kunskaper i teologi, lära mig att be och att utveckla min gudsrelation.

Vad är det viktigaste du lärde dig för att hjälpa andra människor? 
-Jag har lärt mig otroligt mycket men något som jag bär med mig är när Dr Anders Gerdmar pratade om förbön. Det fick mig att inse att vi kan vägleda, ge råd och vara där för människor men det är när vi börjar be för dem som de verkligen kan få frihet.
Jag skulle inte vara där jag är idag om det vore för mina teologiska studier. Har du en längtan efter att gräva djupt i Guds ord- sök en utbildning vid STH!

© 2014 Skandinavisk teologisk högskola
Top
Följ oss: Sök på sidan:

Kalender

X