Oral Roberts. Ingen väckelse utan tro på bibeln, blogg av Anders Gerdmar, lärare av teologiska studier på STH

Bibeln är grunden för all sann väckelse

Historiskt finns nog inga exempel på väckelse utan bibeltro. Nu måste man förstås definiera båda orden bibeltro och väckelse. Med väckelse menar jag en process där människor, många eller färre, kommer till en verklig omvändelse och tro på Jesus Kristus. Med bibeltro menar jag tron att hela Bibeln är inspirerad av Gud – ”guda-in-andad”, som grekiskans theopneustos betyder. Bibelordet innehåller säden, det lilla frö som i sig har kraften av förvandla. Det är märkligt med Gud. Han utväljer ofta det som är litet i världen. Här är det innehållet i en bok som verkligen har mänskliga drag, men som på ett sätt som vi inte kan förklara skapar tro och förlöser människor på ett övernaturligt sätt.

»Med väckelse menar jag en process där människor, många eller färre, kommer till en verklig omvändelse och tro på Jesus Kristus.«

I själavård och rådgivning ser jag det hela tiden. Det är när jag öppnar Bibeln som Gud kommer med lösningarna för den personens behov. ”Aha, är det så det är!” Varenda liten stavelse är gudainandad och nyttig till undervisning, tillrättavisning, upprättelse och fostran (2 Tim 3:16). Jag satt häromdagen med en person i Shanghai som längtade efter Andens dop och tungotal. Så vi läste vad bibeln sa: Längtan är bra, enligt Bibeln. ”Var ivriga att få Andens gåvor” (1 Kor 14:1). Vi läste Apg 2:4 noga innantill, pratade om vad orden betyder. Och bad. Guds närvaro fyllde personen och hela rummet. Bönesvaret var ett faktum. För att Bibelordet, enkelt läst och förstått, skapar tro. Innan vi öppnat Bibeln fanns inget hopp. Nu skapade Ordet tro. Tack gode Gud!

I förkunnelsen är det likadant. Jag har lagt märke till att växande församlingar har stark, biblisk förkunnelse, ofta med en förkunnare som är djupt rotad och kunnig i Skriften. Det är inte charmen, mediaproduktionen eller musiken som bygger (även om de är jättebra och jätteviktiga). Det är Ordet.

»Med bibeltro menar jag tron att hela Bibeln är inspirerad av Gud – ”guda-in-andad” som grekiskans ’theopneustos’ betyder.«

Därför viger vi på STH våra liv till att träna en ny generation av förkunnare. Där är tre saker viktiga:

  • Att få studera Guds Ord i en miljö där man tror att Bibeln verkligen är Guds Ord, där man kan växa i tro i stället för i otro.
  • Att verkligen kunna Bibeln på ett professionellt sätt och själv kunna gå till botten med en fråga man själv har eller någon annan ställer.
  • Att kunna predika – för det är något man kan lära sig och inget man är född med. Detta kommer genom teori och praktik som man kan få, bl a i vårt mentorsprogram, men också i vår Preaching Academy.
Min övertygelse är att Sveriges, Europas och världens hopp inte är nya fräscha metoder för organisation eller kommunikation – ojojoj, dessa behövs också. Men starka församlingar byggs av arbetare med bibliska kvalitéer: bibeltro och förkunnelse av ordet; ett starkt liv i bön och den helige Andes kraft; och en biblisk livsstil med integritet och hög moral.

Där finns väckelsen i ett nötskal. På STH och dess ledarskapsinstitut lever vi för att se en ny generation med dessa kvalitéer växa upp, och för att utrusta dem som redan är i tjänst.

Bibeltro och väckelse går inte att skilja åt. För det enda förutsätter det andra.


Om författaren:

Anders Gerdmar är docent i Nya testamentets exegetik vid Uppsala Universitet och rektor för Skandinavisk Teologisk Högskola. 2002–2014 var Gerdmar dean och ansvarig för pastorsutbildningen vid Livets Ords Teologiska Seminarium, och mellan 2012–2014 var han rektor för LOTS samt styrelseledamot i Oral Roberts University.

Han är invald i flera akademiska sällskap, inklusive det internationella nytestamentliga forskningssällskapet SNTS (Studiorum Novi Testamenti Societas), European Association for Jewish Studies, och Wissenschaftliche Gesellschaft für Theologie och är för närvarande preses i Nathan Söderblomssällskapet.

Kommentarer:

Om du vill kommentera detta blogginlägg kan du gärna kontakta gabriel.eurell@teol.se

Anders Gerdmar

Blogginlägg: Anders Gerdmar

Rektor för STH och lärare i Nya Testamentets exegetik & homiletik

CategoryBibeltro, Teologi
© 2014 Skandinavisk teologisk högskola
Top
Följ oss: Sök på sidan:

Kalender

X