Per-Åke Eliasson

Vi måste arbeta målmedvetet för att utrusta nästa generations andliga ledare!

Per-Åker Eliasson

Skandinavisk Teologisk Högskola har stort stöd ute bland landets frikyrkor. En av dem som valt att engagera sig på flera sätt är Per-Åke Eliasson, pastor i Kristet Center Örebro och medlem i trosrörelsen.

Han var tidigt med och gav sitt stöd till den nya teologiutbildningen och han förklarar varför den är så viktig för församlingen:

Vi tycker att just detta initiativ är ett av de viktigaste på väldigt länge i Sverige. Det möter ett behov som inga andra svarar upp mot – att utbilda nästa generations andliga ledare, säger Per-Åke Eliasson.

Enligt honom är det kombinationen akademisk utbildning med en konfessionell del, där tjänstegåvor får komma in och berika och välsigna, som gör skolan unik.

– Vi har bett i flera år för detta eftersom vi har sett att de flesta predikantutbildningar bara ger en teologisk utbildning, utan att utrusta tjänstegåvor. Efter fyra års studier så är man totalt blank när det gäller verkligheten att vara pastor.

– Detta är ett bönesvar som vi tar emot med stor glädje och tacksamhet, säger Per-Åke Eliasson.

Han vill också slå ett slag för att församlingar runt om i Sverige ska vara med och stödja skolan ekonomiskt. I Örebroförsamlingen gjorde man nyligen en insamling till STH i samband med en bönekonferens och lovade också att matcha den insamlade summan med lika mycket från församlingens sida.

– Jag tror att vi inte enbart kan lägga ansvaret för den ekonomiska utmaningen på institutionen som sådan. Där har vi som församlingar, som ser inriktningen som värdefull och nödvändig ett gemensamt ansvar att vara en bärkraft och vara med och stötta ekonomiskt, säger Per-Åke och poängterar att det inte bara är en rent ekonomiskt investering:

– Man sår också in i god jord, säger Per-Åke och syftar på framtiden.

– Många församlingar saknar pastorer och det finns inte heller att tillgå i den unga generationen. Därför måste vi arbeta målmedvetet med detta.

Tidigare publicerad i VÄRLDEN IDAG • av SAMUEL BJÖRK

Vill du, din församling eller ditt företag ge studiestöd till STH? Läs mer.

CategoryBibeltro, Teologi
© 2014 Skandinavisk teologisk högskola
Top
Följ oss: Sök på sidan:

Kalender

X