Diplom i praktisk teologi (60 p) kombinerar teologisk kunskap med praktisk och karismatisk träning, för att ge dig en stadig teologisk grund och den kunskap som du behöver i din tjänst.

Teologi via distans

STH Ledarskapsinstitut erbjuder fortbildning via distans för aktiva församlingsledare:

  • Pastorer och präster
  • Församlingsarbetare i ledande funktion (anställda eller motsvarande)
  • Andra funktionärer i församlingen (styrelse, äldste mm)

Teologiutbildning för dig som redan är i tjänst 

  • Diplomet är utformat så att du kan studera samtidigt som du fortsätter din tjänst i församling eller mission.
  • Utbildningen är på högskolenivå och motsvarar ett års heltidsstudier,
  • Du studerar via distansutbildning i din egen takt
  • Tre gånger per termin kan du delta i MiniCampus i Uppsala. MiniCampus är en del av STH’s Församlingsledarutbildning och behandlar vid varje tillfälle olika pastorala ämnen med betoning på tjänstegåvornas funktion.
  • Du ansöker online

Läs mer om antagning, vilka kurser som ingår och examination.

 

© 2014 Skandinavisk teologisk högskola
Top
Följ oss: Sök på sidan:

Kalender

X