Re-Formation är inte tillbakablickande, utan framåtsyftande

STH:s konferens Re-Formation – upprätta apostolisk kristendom närmar sig! Konferensen har tre delar (detaljschema här):

  • Karismatisk konferens med förkunnelse utifrån temat Re-Formation, med Colin Urquhart, Sven Nilsson, Bengt Wedemalm, och Anders Gerdmar som huvudtalare.
  • Teologidag: Arvet från reformationen med docent Torbjörn Aronson, bibellärare Johnny Foglander, Teol Dr Göran Lennartsson och docent Anders Gerdmar
  • Bön för Sverige och Europa med, utöver huvudtalarna, Pastor Linda Bergling, Simon Ådahl, Åke Carlson och Ingemar Helmner samt europeiska ledare.

reformation-speakerbubbles-2

Varför denna konferens just nu?

Reformationen är aktuell just nu när man börjar fira 500-årsjubileet av Luthers teser, 31 oktober 1517. STH är en evangelisk teologisk högskola och för oss är naturligtvis reformationen viktig.

Utan den ingen evangelisk tro, utan den hade vi inte sett de lutherska och kalvinistiska väckelserna, utan den ingen metodism, ingen Great Awakening som formade USA, utan den ingen av de väckelser som förde Sverige från en kris med bland annat utbrett superi till väckelse och även en demokratisk utveckling.

Utan reformationen ingen pingstväckelse, inte heller den väckelsevåg som i ökande takt sprids över världen. Man kan till och med säga att romersk-katolska kyrkan inte vore vad den är nu om inte reformationen hade skett.

Vad är skillnaden på reformationen och Re-Formation

Reformationen är ett historiskt faktum som har lagt grunden för det vi lever i idag. Dess arv är helt avgörande för evangelisk kristendom idag.

Re-Formation är inte tillbakablickande, utan framåtsyftande. STH:s Ledarsskapsinstitut, som är värd för konferensen, driver en församlingsledarutbildning och vill också vara en plattform för församlingsutveckling.

Konferensen är ett led i detta. Frågan är: hur ser församlingen ut när den blir re-formerad efter biblisk standard? Svaret ges inte i föreläsningsform utan i en karismatisk konferensform.

Re-Formation är dock ett tema som på olika sätt kommer att leva på STH.

Firande under två år

Reformationen ska vi fira! Med början dagen efter 31 oktober och sedan i två år. Vi kommer under dessa två år att ha minst en konferens som denna, samt olika teologiska events, både populära och vetenskapliga.

STH bygger på en kombination av teologi och evangelisk karismatisk tjänst och därför finns alltid två sidor: teologi och väckelse. Som vi ser det är kombinationen oslagbar: teologi utan väckelse kan faktiskt motverka Guds planer, men väckelse utan sund teologi kan spåra ur eller bli ytlig.

Öppen för alla men registrering krävs

Konferensen är öppen för alla, men för att delta i dagmötena krävs registrering.

CategoryBibeltro, Karismatik
© 2014 Skandinavisk teologisk högskola
Top
Följ oss: Sök på sidan:

Kalender

X