Johannelunds THS, Karismatisk konferens, april 2015. Talare: Torbjörn Aronson, Den karismatiska rörelsen i dag.

Den karismatiska väckelsen började i USA på 1960-talet. Den hade olika inspirationskällor. En viktig bakgrundsfaktor var den förnyelse som skedde i amerikansk pingströrelse under 1950-talet. Förnyelsen i USA hade två grenar: latter rain-väckelsen och helandeväckelsen. Här är det latter rain-väckelsen som står i fokus. Latter rain-väckelsen är inte särskild känd men bidrog både med teologi…

© 2014 Skandinavisk teologisk högskola
Top
Följ oss: Sök på sidan:

Kalender

X