Flera helanden och en stark gudsnärvaro var något av det som deltagarna i höstens första Minicampus på STH fick uppleva. Claus Möller från Danmark var den första av tre evangelister som bjudits in för att undervisa om Evangelistens tjänst.
– Jag är van vid den helige Andes smörjelse, men den här gången var den starkare än vanligt, säger han.

Församlingsledarutbildningen är ett av fyra teologiprogram på Skandinavisk teologisk högskola (STH). Undervisningen bedrivs på distans, men tre gånger per termin träffas studenter och lärare på skolan i Uppsala för så kallade minicampus.Den här terminen har STH valt att även ge möjlighet för andra än studenter att delta i minicampushelgerna, antingen på plats eller digitalt via Zoom. Tre evangelister har bjudits in för att tala vid varsitt tillfälle under hösten, utifrån temat Evangelistens tjänst.

Först ut, den 1 – 2 oktober, var Claus Möller från Danmark. Han delade mycket ifrån sitt eget liv, hur han själv blev frälst, befriad från drogberoende, kallad till tjänst och vad han har fått vara med om under de 40 år som gått sedan dess.
Möller besöker församlingar över hela världen genom sin organisation Touching the world ministries. Under fredagens kvällsmöte predikade han om att helande är en viktig del av evangelistens tjänst.

– Claus tog fram folk för förbön och flera fick uppleva påtagligt hur smärta försvann. En man som varit med om en trafikolycka fick tillbaka rörligheten i sin axel, säger André Andersson som är verksamhetschef för STH.
Under samlingen på lördagsförmiddagen bad Claus Möller för dem som ville komma in i sin kallelse och tjänst som evangelister.
– Guds Ande föll väldigt starkt över flera personer, berättar André Andersson.
Möller förklarar själv vad som hände då han samtalade med studenterna om Guds härlighet och berättade om väckelser genom historien.
– Medan vi talade om allt detta så kom verkligen Gud med sin närvaro. Jag är van vid den helige Andes smörjelse, men den här gången var den starkare än vanligt. Jag upplevde en större tyngd och helighet än jag brukar.

Claus Möller ser det inträffade som en bekräftelse på att STH:s vision, att träna upp blivande teologer och ledare i det övernaturliga, är något som Gud bekänner sig till. Han märkte också att deltagarna hade en hunger efter Jesus och ville se väckelse.
– När jag berättade om mirakler jag varit med om kunde jag se hur deltagarna fick tro för helande. Jag vill se människor bli fria från människofruktan och börja fungera i den helige Andes gåvor, säger han.

Claus Möller talar om vikten av att de fem tjänstegåvorna, evangelist, apostel, profet, lärare och herde, arbetar tillsammans i gemenskap utan toppstyrning och kontroll. Detta är något han ser växa utöver världen och i Skandinavien.
– Människor vill bli använda av Gud och när de blir aktiverade förstår de vad de redan har inombords. Vi är bärare av väckelse.

Minicampushelgen den 29 – 30 oktober leds av Peter Ahlman, som kommer att träna deltagarna i praktisk gatuevangelisation och bön för sjuka. Genom sin rörelse To be continued reser han och hans fru Camilla utöver världen och bygger lokala team.

Den 26 – 27 november är det Per Åkvists tur att undervisa. Han har bott och arbetat i Etiopien tillsammans med sin fru Abbi och bland annat arrangerat stora evangelisationskampanjer. För närvarande arbetar Per som programledare och producent på den kristna tv-kanalen Himlen TV7. De som är intresserade av att delta i kommande Minicampus kan anmäla sig till STH på kansli@teol.se Anmälan: kansli@teol.se

CategoryNyheter, Teologi
© 2014 Skandinavisk teologisk högskola
Top
Följ oss: Sök på sidan:

Kalender

X