Skandinavisk teologisk högskola och rektor Anders Gerdmar prisas av Israels Vänner för visad kärlek till Israels land och folk och som en förebild i att sprida kunskap i ämnet.

I torsdags, den 14 oktober, tog rektor och lärare på Skandinavisk teologisk högskola emot en utmärkelse och prissumma på 25 000 kronor i Malmö på en Israelgala där Israels Vänner delade ut utmärkelser i åtta kategorier för att uppmärksamma det judiska folket.

– Vi tycker att högskolan står för en trovärdig bibelsyn, som i sin tur föder fram rätt förhållande till frågor om Israel, säger Carlos Villablanca, verksamhetsutvecklare på Israels Vänner.

Skandinavisk teologisk högskola har beslutat att intensifiera arbetet vid Institutet för judiska studier inom forskning, utbildning och förmedling av kunskap till allmänheten. Därför har en forskargrupp bestående av nationella och internationella teologer och professorer knutits till skolan för en breddad kompetens inom bland annat judiska folket, antisemitism och bibelkunskap.

För Anders Gerdmar, rektor och lärare på Skandinavisk teologisk högskola, är priset ett erkännande.
– Vi är tacksamma för denna uppmuntran och vi ska göra vårt bästa för att hedra denna insats.

Prissumman på 25 000 kronor kommer att gå till ett första seminarium med forskargruppen som kommer att handla om att fastställa inriktningen för framtiden, undersöka vilka områden forskarna kan samarbeta kring och vilka synergier som kan finnas mellan forskarna.
– Vi kommer ta våra första steg vid detta tillfälle, säger han.

Motivering till utmärkelsen från Israels vänner:

”För visad kärlek och omtanke om Israels land och folk och som en förebild i att sprida kunskap om detta har styrelsen för Israels Vänner beslutat att honorera arbetet genom att skänka 25 000 kronor till Skandinavisk teologisk högskola för initiativet till att grunda en avdelning för judiska studier.”

Om Israels Vänner
Israels Vänner bildades 1923 som ett svar på antisemitismen i Europa och Sverige. Organisationen ville med Bibeln som grund visa på en positiv hållning till Israel och det judiska folket. Israels Vänner vill ”uppväcka kärlek och intresse för Israels folk och land”. Även bibelordet och det profetiska perspektivet är något som alltid varit starkt vägledande för organisationen.

CategoryNyheter, Teologi
© 2014 Skandinavisk teologisk högskola
Top
Följ oss: Sök på sidan:

Kalender

X