I början av september gav STH Förlag ut Anders Gerdmars nya bok HBTQ och Bibeln – Svärdet genom svensk kristenhet. Gerdmar är professor i Nya testamentets exegetik och rektor för Skandinavisk teologisk högskola (STH). I boken går han igenom en av de mest avgörande frågorna just nu inom den kristna kyrkan i Sverige.
– HBTQ- frågan är kanske den största frågan på 100 år, eftersom den hotar att splittra frikyrkosamfunden, säger han.
Pressen ökar på samfund och församlingar att anamma det omgivande samhällets syn på HBTQ-frågor. Diskussioner förs nu på många håll om man ska öppna för vigsel av samkönade par och om man ska låta människor med en homosexuell livsstil bli medlemmar, lovsångare och ledare. I bokens inledning beskriver Anders Gerdmar de processer som pågår inom Svenska kyrkan, Equmeniakyrkan och Evangeliska frikyrkan (EFK).

Författaren känner en vånda över läget i Sverige idag. Därför vill han utrusta troende och ge dem en klar bild av vad Guds ord egentligen säger i dessa frågor. I boken visar han också sambandet mellan en liberal bibelsyn och en liberal syn på äktenskap och HBTQ.

– När jag arbetar med bibeltexterna ser jag tydligt och entydigt att Bibeln inte accepterar samkönade sexuella handlingar. Jag tror att Gud är helig och att han fortfarande står för det han har sagt i sitt ord.

2018 upplevde Gerdmar ett profetiskt tilltal om ett svärd som skulle gå genom svensk kristenhet. Denna profetia finns också med i boken. Inför årsskiftet 2021 upprepades tilltalet med orden: ”Nu går svärdet genom kristenheten”.

– Allt måste prövas, men när jag såg det som började hända inom EFK förstod jag att detta var en del av det som tilltalet handlade om, säger Anders Gerdmar.
Han konstaterar att det är ett stort tryck på unga idag när det gäller dessa frågor, från både media och skola. Genom boken vill han ge kristna en biblisk grund för samtal.

– Jag upplever en nöd för de människor som är vilsna i sin könsidentitet och brottas med det här. Många liberala kristna säger: ”Låt oss nu anpassa oss.” Jag säger: ”Nej, det är emot Guds vilja. Låt oss istället ge vägled
HBTQ och Bibeln riktar sig till kristenheten och berör de sexuella problem som finns i församlingen. Bokens första del handlar om Guds plan för äktenskapet mellan man och kvinna. Här visar Gerdmar också att samboförhållanden inte har något stöd i Bibeln.

I bokens andra del gör han en studie av vad Bibeln säger om homosexuella handlingar och en idéhistorisk genomgång av hur något som kyrkan har trott på i 2 000 år plötsligt ska ersättas med något annat.

Förlaget märker av ett stort intresse för boken. Beställ den på STH Förlag.
STH kommer att tillhandahålla ett studiematerial med korta undervisningsvideor för samtal i smågrupper. Se teol.se/hbtq

Pastor Sven Nilsson skriver i förordet:
”Den här boken är en stor tillgång för det fortsatta samtalet när man nu är i färd med att ta långsiktiga beslut i lokala församlingar om vilken väg man skall välja ifråga om äktenskapssyn och praxis … Vi är som svensk kristenhet inne i en process som bestämmer den andliga utvecklingen för lång tid framöver.”

© 2014 Skandinavisk teologisk högskola
Top
Följ oss: Sök på sidan:

Kalender

X