Skapade Gud universum?

Ett heldagsseminarium om kreationism

Varmt välkommen att delta i ett heldagsseminarium med internationellt erkända forskare som delar med sig av sina senaste resultat. I flera av föredragen ges naturvetenskapliga argument för att kreationismen inte bara är trovärdig utan att den dessutom, de senaste åren, har stärkt sin position.

Du får lära dig mer om kreationistisk teori för universums uppkomst och tolkning av berggrundens fossil, där sedimentära lager bildades i samband med syndafloden. Dessutom presenteras helt ny forskning inom genetiken som visar att människans unika ursprung från ett första par, syndafloden och sedan språkförbistringen och de geografiska spridningen till olika kontinenter, stämmer överens med genetisk och lingvistisk forskning.

Alla föreläsningar är på engelska men har textning till svenska. Dagen avslutas med ett modererat samtal där alla talare deltar.

Program och anmälan här!

CategoryNyheter, Teologi
© 2014 Skandinavisk teologisk högskola
Top
Följ oss: Sök på sidan:

Kalender

X