Prästen och missionären Carl-Erik Sahlberg har blivit adjungerad professor vid Skandinavisk teologisk högskola (STH) i Uppsala. Han bor i Tanzania och kommer att arbeta på distans.
– Jag känner mig ödmjukt hedrad och förundrad och ska försöka göra mitt bästa för högskolan i den rollen, säger Sahlberg om utnämningen.
Den 15 september utsågs prästen Carl-Erik Sahlberg till adjungerad professor i kyrkohistoria vid Skandinavisk teologisk högskola (STH) i Uppsala, med specialisering på mission, diakoni och församlingstillväxt.

– Vi är mycket glada över rekryteringen. Carl-Erik Sahlberg är en unik personlighet inom svensk kristenhet och har en ovanlig kombination av hög akademisk kompetens och en helt enastående pastoral, diakonal missionskompetens, säger STH:s grundare och rektor, Anders Gerdmar.
– Vi har samarbetat med Carl-Erik i flera år och har önskat knyta honom närmare skolan. Vi vill också ge honom en plattform för de områden som är hans specialiteter, både akademiskt och i tjänsten, fortsätter han.

STH har som uppgift är att utbilda arbetare för både församling och samhälle och ser att Sahlberg har mycket att bidra med på flera områden. Han är mest känd för sin verksamhet som präst i S:ta Clara kyrka i Stockholm, där han har arbetat med hemlösa, prostituerade och andra utsatta människor. 2009 uppmärksammades han med Hans majestät konungens medalj för sina ”betydelsefulla insatser inom kyrkans sociala arbete”.
– Carl-Erik har blivit något av en legend i landet genom det fantastiska arbete han har lett i S:ta Clara, både inom evangelisation och diakoni. Det är ett arbete som består och växer.

Sahlberg har nominerats till flera biskopsval och var en av fem kandidater i ärkebiskopsvalet 2006.
Han är teologie doktor och docent vid Uppsala universitet sedan många år tillbaka. Han har stor vetenskaplig erfarenhet och är en mycket flitig skribent.
Carl-Erik Sahlberg bor i Tanzania, där han arbetar som missionär tillsammans med sin fru, Overa Sahlberg. Han kommer att arbeta på distans för STH, med forskning, skrivande och undervisning. Han kommer även att resa till Sverige periodvis för att arbeta med symposier inom sina specialområden.
Carl-Erik Sahlberg tillhör en grupp pionjärer inom den karismatiska rörelsen i Svenska kyrkan och Anders Gerdmar är övertygad om att hans arbete för STH kommer att stärka den väckelsetradition som finns i Sverige.

Skolan ser också fram emot att, tillsammans med Sahlberg, bygga upp ett arbete där omsorgen om den fattiga, enkla och sjuka människan står i centrum.
Carl-Erik Sahlberg är glad över utnämningen till adjungerad professor vid STH.
– Jag känner mig ödmjukt hedrad och förundrad och ska försöka göra mitt bästa för högskolan i den rollen, säger han.
– Det är en stor uppmuntran för mig att min akademiska sida blir uppmärksammad. Många förknippar ju mig med församlingsarbete och pastoralt arbete, men det är inte lika känt att jag forskar, skriver och undervisar eller att jag varit docent vid Uppsala universitet i 23 år.
Kyrkohistoria är ett ämne som ligger Carl-Erik Sahlberg varmt om hjärtat. I Tanzania undervisar han i afrikansk och östafrikansk kyrkohistoria på Makumira Lutheran Theological College.

Han har även forskat och skrivit böcker om församlingstillväxt. 1988 gjorde han en prästmötesavhandling i Härnösands stift, ”Budskapets väg”, där han utvecklade sina tankar om tillväxt i nio punkter.

Sakkunniga vid utnämningen av Carl-Erik Sahlberg till adjungerad professor, har varit professor Kjell O Lejon vid Linköpings universitet och professor Ingvar Dahlbacka vid Åbo akademi. Båda är välmeriterade forskare och har rekommenderat att Sahlberg tillsätts.
Skandinavisk Teologisk Högskola är en stiftelseägd högskola som har funnits i sju år, med en förhistoria på 20 år. Skolan har ett samarbete med Southeastern University i Lakeland, Florida, USA, som är knutet till Assemblies of God och är det största pingstuniversitetet i världen.
STH har för närvarande två professorer, grundaren och rektorn Anders Gerdmar, som är docent i Nya testamentets exegetik vid Uppsala universitet samt docent Torbjörn Aronson, docent i kyrkohistoria vid Uppsala universitet och filosofie doktor i statskunskap.

CategoryNyheter, Teologi
© 2014 Skandinavisk teologisk högskola
Top
Följ oss: Sök på sidan:

Kalender

X