juni, 2024

08jun09:5309:53Studiedagar pedagogiska fakultetet

Läs mer

Information

STH erbjuder föreläsningar/studiedagar/workshops

Ni kan boka föreläsningar på 1 till flera timmar. Studiedagar/workshops halvdag-heldag. Ni kan välja online eller på plats. Vi skräddarsyr även detta efter era önskemål.


Ämne: Klassrumsledarskap

Föreläsare: Högskoleadjunkt, Birgitta Nordin

Praktiska tips för hur du ska lyckas som lärare

Så här förbereder du dig för en framgångsrik skolstart genom att:

  • Förstå vikten av god planering
  • Skapa struktur i undervisningen
  • Organisation av klassrummet


Ämne: Effektivt lärande

Lärare: Högskoleadjunkt, Helena Virsén

En föreläsning eller workshop om hur lection kan planeras, genomföras och slutföras. Effektivt lärande är inspirerat av Paul Burge, Madeliene Hunter and Susan Kovalic


Ämne: Hjärn-baserat lärande

Ämne: Högskoleadjunkt, Helena Virsén

En föreläsning eller workshop om hur hjärnan är konstruerad och hur man i undervisning kan använda denna kunskap för att öka inlärning.


Ämne: Stress, prestation och återhämtning I ett kristet perspektiv inom skolan

Lärare: Anitha Risberg

Stress, prestation och återhämtning är naturliga delar i livet. Ta del av föreläsning eller studiedag om hur de stödjande systemen i kroppen är konstruerade och vad vi kan göra för att utnyttja dessa i högre grad.


Ämne: Stress, prestation och återhämtning I ett kristet perspektiv balans I livet

Lärare: Medicine Dr.Anitha Risberg

Stress, prestation och återhämtning är naturliga delar i livet. Ta del av föreläsning eller studiedag om hur de stödjande systemen i kroppen är konstruerade och vad vi kan göra för att utnyttja dessa i högre grad.


Ämne: Cor-pedagogik

Lärare: Medicine Dr. Anitha Risberg

Lärande i Cor-pedagogik utgår från ett helhetsperspektiv på människan och verkar för att hjälpa varje individ att utvecklas socialt, fysiskt, kreativt och kunskapsmässigt och med en kristen värdegrund. En viktig del i Cor-pedagogiken är att samköra ämnen eller införa fysiska, sociala eller kreativa moment i inlärningar för att skapa mer dynamiskt lärande samt nyttja synnergieffekten som kommer därav. Drivkraften bakom framtagandet av Cor-pedagogiken har varit att tillämpa etablerad forskning i ett helhetsbegrepp med målet att göra lärandet än mer lustfyllt och personlighetsutvecklande.


Subject: Biblical creation om solid ground

Lärare: Professor Ola Hössjer

Följ med på en resa i geologi, naturkunskap, genetik och medicin och ta del av olika forskningsperspektiv. Föreläsning7Studiedag bygger på boken med samma namn.


Litterature class-problem of evil

Teacher: Professor Annette Graves

Example of how it works in a “litt” class and how you can use litterature to reflect on evil and good.


Elvaluate resourches, knowlewdge and thruth

Teacher: Professor Andrew Graves

If you want to be more skilled in evaluation of resourches, knowledge and thruth this can be a good lecture or study day. Even reflection about if there is an absolute thruth is discussed in this course.

Västerländsk kultur- och idéhistoria i kristet perspektiv

Lärare: Torbjörn Aronson


Värdegrund och idéhistoria

Lärare: Torbjörn Aronson

 

Kristen skola i Sverige under 1000 år

Lärare: Torbjörn Aronson


Pris för föreläsning samt omkostnader

Pris på föreläsning beror på antal timmar, antal deltagare, om föreläsning är online eller på plats. Vi försöker ge svar på förfrågan inom 24 timmar.

Kontakt

Anitha Risberg: anitha.risberg@ltu.se

Tid

(Lördag) 09:53 - 09:53