oktober, 2020

26oktAll Day30Intensivkurs: Gamla testamentets teologiGamla Testamentets teologi med docent Ingrid Faro. Kursen ges på engelska.

Läs mer

Information

Ingrid Spellnes Faro - Gamla testamentets exegetik och teologi hos STH. Teol - Teologisk examenIntensivkurs i Gamla testamentets teologi med docent Ingrid Faro, Northern Seminary, Illinois USA. Kursen ges som fristående kurs, programkurs och ingår även i ett treårigt diplomaprogram i teologi. MER INFORMATION OM DIPLOMAPROGRAMMET OCH ANSÖKAN FINNS HÄR.

Om läraren
Ingrid Faro är född i Stockholm och tog sin doktorsexamen i Gamla testamentet och semitiska språk, med de fem Moseböckerna som specialitet, vid Trinity Evangelical Divinity School, Deerfield, Illinois, USA. Hon är invald i flera akademiska sällskap, inklusive Society of Biblical Literature, Institute for Biblical Research, och Evangelical Theological Society. För närvarande är Ingrid Faro docent i Gamla testamentet vid Northern Seminary, Illinois USA.

Om kursen
Kursen går igenom Gamla testamentets viktigaste teman och teologiska kärnfrågor och presenterar olika förhållningssätt till gammaltestamentlig teologi. Det Gamla testamentets teologi sätts i ett bibliskt helhetsperspektiv och visar hur vi kan förstå Nya testamentet bättre i ljuset av Gamla testamentet. Det historiska sammanhanget i Främre orientens omgivande kulturer undersöks också i förhållande till Gamla testamentets teologi och skrifter.

Tid

oktober 26 (Måndag) - 30 (Fredag)

Plats

Internet