Under 2017 har de äldre frikyrkorna för första gången på allvar uppmärksammat behoven av församlingsplantering i Sverige och den ekumeniska utmaning det innebär.

Två större konferenser har arrangerats för att inspirera och undervisa om både varför och hur. Den 9 februari 2017 inbjöd frikyrkosamfunden inom Sveriges Kristna Råd (SKR) och Evangeliska Fosterlandsstiftelsen (EFS) till en temadag i Pingstkyrkan i Västerås. Dessa frikyrkosamfund utgörs av Equmeniakyrkan, Evangeliska Frikyrkan, Sjundedags Adventistsamfundet, Svenska Alliansmissionen, Frälsningsarmén och PingstFFS.

Temadagen hade rubriken ”Nya församlingar i Sverige” och de olika samfundens ledare höll olika typer av anföranden för att uppmuntra och belysa behovet av nya församlingar.  Den ekumeniska dimensionen av denna konferens uttryckte utgör definitivt ett nytt inslag. I Sverige, till skillnad från exempelvis Norge, har tidigare inte funnits någon gemensam strategi från äldre kyrkors sida.

Flertalet av de nya frikyrkoförsamlingarna som tillkommit finns dessutom utanför den väletablerade krets som möttes i Västerås. Av de ca 250 nya församlingar som grundats sedan 2005 har de allra flesta grundats av andra kyrkor och rörelser, och dessa var inte inbjudna till Västerås. Här behövs den ekumeniska dimensionen vidgas betydligt om den ska bli trovärdig.

Inom de samfund som möttes i Västerås har det oftast varit mindre grupper av pionjärer som hittills tagit initiativen. Inom Equmeniakyrkan har Gå-ut-mission varit drivande och uthålliga. Inom PingstFFS har United Malmö, Hillsong-familjen och SOS varit viktiga initiativtagare. Inom EFK har initiativen haft en bredare spridning. Med konferensen i Västerås markerades att samfunden nu på ett betydligt mer aktivt sätt vill stödja och uppmuntra denna utveckling. Det bådar naturligtvis gott.

Under Kristi himmelsfärdshelgen inbjöd SOS Mission och PingstFFS till en missionskonferens med syfte att ge stöd till nya pingstkarismatiska församlingar i samarbete med Assemblies of God (AG) i USA och Afrika. Den ekumeniska dimensionen var tydlig även här.

I de ledarträffar som anordnades under konferensen och där diskussioner om olika slag av mentorskap diskuteras fanns församlingsledare med från oberoende församlingar och församlingar med anknytning till Trosrörelsen. Den pingstkarismatiska teologin utgjorde den gemensamma nämnaren, inte den specifika samfundstillhörigheten. Konferensen hade titeln ”#Mission17 – 30 New Churches”. Amerikanska pingstsamfundet Assemblies of God vill aktivt gå in stödja församlingsplanteringsteam i Sverige och målet är satt till 30 församlingar på tre år. Syftet är inte att grunda amerikanska AG-församlingar utan att stödja nationella team. I konferensen berättades bland annat att tolv team redan fanns anmälda.

AOG:s satsning är intressant. I USA har Assemblies of God vuxit med ca 50 procent de sista 25 åren. De är ett exempel på en äldre rörelse som kunnat starta om och hitta tillbaka till pionjärandan.

 

 

 

 

 

© 2014 Skandinavisk teologisk högskola
Top
Följ oss: Sök på sidan:

Kalender

X