För många kristna är sommaren en viktig tid för både rekreation, möten med andra troende och för fördjupning i tron. I Sverige arrangerar kyrkor, rörelser och enskilda församlingar, missionsorganisationer och ministries av alla slag ett otal ofta välbesökta sommarkonferenser. Konferenserna möter uppenbarligen alla de nämnda behoven. Själv besökte jag tre konferenser under juni och juli månad.

Tillsammans med Anders Gerdmar åkte jag i början av juli till Trosgnistans konferens i Ralingsås, Smålandskonferensen, för att berätta om STH och träffa intresserade och presumtiva studenter. Sista veckan i juli var det dags Europakonferensen i Uppsala och samtidigt också Kingdom Camp i Sigtuna.

Kingdom Camp är ledarkonferens som anordnas av Hans Sundberg och församlingen Mosaik i Uppsala. Årets tema var mission och jag var inbjuden för att tala om mission i retur, dvs hur vi i dag i Sverige har en situation där missionärer kommer till oss från länder till vilka svenska församlingar sänt ut missionärer. Deltagarna på Kingdom Camp kommer från olika karismatiska församlingar, både samfundsoberoende och sådana som tillhör svenska frikyrkosamfund. En del av dem hade också anknytningar till husförsamlingsnätverken, som ju är en del av det nya landskapet av församlingsplanteringar.

Församlingsplantering var ett tema som till min överraskning kom upp i samtliga tre konferenser. Det var inget övergripande tema i någon av dem, men ämnet kom upp i alla fall.

I Smålandskonferensen fick jag förmånen att lyssna till Johannes Amritzer, vilken starkt utmanade konferensdeltagarna att förbereda sig för att bryta ny mark för Guds rike. Han berättade bl.a. om den nya församling i Malmö som SOS Church i Stockholm planterade för ca ett år sedan och proklamerade i våras. Ytterligare en församlingsplantering är på gång från SOS Church, nämligen i Göteborg.

Europakonferensen i Uppsala, Livets Ords stora sommarevent, samlar mycket folk och mycket ungdom. Det är en bred konferens med trosundervisning i olika former. I år fanns bland talarna bl.a. Suliasi Kurulo från Fiji och Larry Stockstill från Baton Rouge, Louisiana, USA. Båda två är och har varit pionjärer för församlingsplantering. Kurulo har bland annat riktat in sin mission mot ursprungsbefolkningar på det södra halvklotet. Under konferensen framkom också att Livets Ord i högre grad än tidigare engagerar sig församlingsplantering i Sverige.

Det sammantagna intrycket är att vi faktiskt står inför en begynnande ny era när det gäller församlingsplantering. Insikten om behovet av och viljan att engagera sig i församlingsplantering verkar landa i fler och fler av de pingstkarismatiska sammanhangen i vårt land.

 

 

© 2014 Skandinavisk teologisk högskola
Top
Följ oss: Sök på sidan:

Kalender

X