Under 2017 har de äldre frikyrkorna på allvar uppmärksammat behoven av församlingsplantering i Sverige. Två större konferenser har arrangerats för att inspirera och undervisa om både varför och hur.

Flera nya initiativ har tagits för att återuppliva församlingsplantering bland svenska frikyrkor. Nu verkar det ha blivit drygt 15 nya pingstkarismatiska församlingar som grundats under år 2017, i alla fall så långt som undertecknad kan se. De flesta har kopplingar till nätverk i andra länder.

Pingstkyrkan i Bredäng blev en självständig lokal församling i början av året efter ha varit en utpost till Filadelfiaförsamlingen i Stockholm (https://bredang.nu). Andra nya pingstkarismatiska församlingar i Stockholmsområdet är:

International Mission Church (IMC) i Haninge (www.facebook.com/imchaninge).

Hosannah Ministry i Söderort (Södermalm och Hägersten: www.facebook.com/Hosanna-Ministry-Stockholm-1192091924249511).

Raising the Banner of Prayer Ministry (www.facebook.com/rasiningthebannerofprayer) är en afrikansk trosförsamling med Luntmakargatan 82 i centrala Stockholm som adress.

Igreja Quadrangular (www.facebook.com/igrejaquadrangular.projetosuecia) i Solna. Församlingen i Haninge är IMCs tredje församlingsplantering i Stockholmsområdet. De andra finns i Södertälje och Märsta, medan den stora moderförsamlingen i nuläget har sina gudstjänster i Älvsjö. Om IMC har vi berättat i tidigare bloggar och artiklar. Hosannah Ministry är grundad av Henry Svensson, som är tidigare pingstmissionär i Madrid. Han leder där Iglesia Hosannah, som har en vision att starta ca 300 församlingar i Europas större städer under de kommande årtiondena.
Igreja Quadrangular är startad av ett brasilianskt missionärspar till Sverige, Levi Pereira da Silva och hans fru Mari. De är utsända av den brasilianska grenen av den amerikanska pingstkyrkan International Church of the Foursquare Gospel. Foursquare grundades en gång i tiden av Aimee Semple Macpherson (1890-1954). Lev och Mari da Silva leder också Igreja Quadrangular i Borås, som startade sin verksamhet 2014. Sammanlagt har Foursquare nu fyra församlingar i Sverige. Utöver Borås och Stockholm finns också Rescue Missions Foursquare Church i Mölnlycke (www.facebook.com/rescuemissionsweden) och International Missionary Church i Varberg (www.facebook.com/IMCVarberg).

Till dessa kan i Stockholmsområdet läggas Oromo EFS-förening i Hammarbykyrkan, som är en ny förening i Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen med medlemmar som har rötter i Oromofolket i Etiopien och Mekane Yesus-kyrkan (www.hammarbykyrkan.nu/nyheter/kulturfest-och-gudstjanst-med-vara-tre-foreningar_2917). Mekane Yesus-kyrkan är ju den största lutherska kyrkan i världen och karismatisk.

I Göteborg och Malmö har också tillkommit nya pingstkarismatiska församlingar under 2017. I Göteborg påbörjade SOS Church ett församlingsplanteringsprojekt och i Malmö har under året en ny SOS Church proklamerats efter några års planterande arbete (www.facebook.com/SOS-Church-Malmö-1597701987127745/).

En ny afrikansk trosförsamling i Malmö är Holy Trinity Ministry (www.facebook.com/Holy-Trinity-Ministry-Malmö-1692334097713599/?ref=br_rs). Församlingens bakgrund finns i Tanzania.

I den våg av nya församlingar som gått fram de sista tio åren har storstadsområdena stått i centrum. I Småland har det varit ganska få nya församlingar. Men under 2017 har faktiskt tre församlingar tillkommit.

I Jönköping startades Alive Church, i Växjö Hope Church, och i Ljungby Calvary Chapel – The Rock Church. Som synes dominerar även här det engelska språket när det gäller val av församlingsnamn.
Alive Church (www.facebook.com/Alive-Church-164244880825371) leds av Inya och Nathalie Nkama. Den fick ett ordentligt startskott med Holy Spirit Weekend 10-12 november, där Amos Makajula och Daniel Kanat från Stockholm International Gospel Center medverkade. Hope Church i Växjö är en församlingsplantering från Hope Church i Vetlanda (www.facebook.com/hopevaxjo).

Calvary Chapel – The Rock Church i Ljungby grundades av Jonny Johansson och hans maka Gisela Nygren-Johansson (www.rockchurch.se). Jonny Johansson kom till tro 2004 och blev 2016 ordinerad som pastor av Calvary Chapel i Pompano Beach, Florida. Gisela Nygren-Johansson är körledare för gospelkören Joy Singers. Calvary Chapel har därmed tre församlingar i Sverige. De övriga finns sedan några år tillbaka i Stockholm och Skövde (www.facebook.com/calvaryscandinavia).

2016 bildades f.ö. också en ny församling i Kalmar, nämligen den Bethel-inspirerade EFK-församlingen Home-Sion eller bara Home (www.homekalmar.se och www.facebook.com/H0MEKalmar/). Den uppkom genom att Sionförsamlingen i Böda, grundad 1867, år 2016 slogs ihop med Home. Home var då en fristående bönegrupp som under tre år samlats i hemmiljö.

De tidigare nämnda församlingsplanteringar som SOS Church och Hope Church Vetlanda bidragit med har koppling till den satsning som PingstFFS nu genomför i samarbete med Assemblies of God (se tidigare blogg). Detta gäller också Hope Dalarna i Mora (www.facebook.com/hopedalarna).

Slutligen har i Uppsala bildats E-church på initiativ av evangelisten Stefan Edefors, med vision att nå in i studentmiljön i Uppsala (www.facebook.com/echurchfamily) och i Örebro RCCG Kingdom Parish. Nigerianska nätverket Redeemed Christian Church of God (RCCG) har sedan 2010 startat ett större antal församlingar på olika orter i Sverige, fr.a. i Stockholm, Göteborg och Malmö, och detta är således den senaste.

Allt som allt är det ovan beskrivna en mångfacetterad utveckling med aktiva som kommer från många olika håll: nätverk, kyrkor, enskilda predikanter och grupper. En gemensam nämnare är kopplingen till det engelska språket och den pingstkarismatiska miljön som utvecklats i den engelsktalande världen.

© 2014 Skandinavisk teologisk högskola
Top
Följ oss: Sök på sidan:

Kalender

X