Syftet med denna artikel är att ge en introduktion till begreppet ”pentekostalism” och den kyrkofamilj som numera betecknas så och översiktligt beskriva en av dess strömningar i Sverige. I världen och i Sverige utgör pentekostalismen en växande, dynamisk, och mångfacetterad del av den kristenheten.

Läs hela texten här >>

© 2014 Skandinavisk teologisk högskola
Top
Följ oss: Sök på sidan:

Kalender

X