Den våg av nya pingstkarismatiska församlingar som började kring 2005 hade fram till 2015 resulterat I cirka 210 församlingar på tio år. Vågen fortsatte under 2016. Under fjolåret såg någonstans mellan 15 och 20 nya pingstkarismatiska församlingar ljuset. Vi ska titta närmare på några av dem nedan, var de återfinns och vad som är deras bakgrund.

Storstadsförsamlingar med invandrarbakgrund

Ett flertal av dem tillkom i storstadsområdena: Emmanuel United Church i Solna, Free Lane Church  i Upplands-Väsby, New Times Church i Farsta, Urdu Pentecostal Church i Hallunda, alla i Stor-Stockholm, International Mission Church och Jesuskyrkan i Göteborg, och Hillsong och New Creation Embassy i Malmö. Detta är en fortsättning på den trend som varit synlig ända sedan början av 2000-talet, dvs att det framför allt är i storstadsområdena de nya församlingarna startas och att många av dem har invandrarbakgrund.

Planteringar & sammanslagningar

Av de uppräknade har två anknytning till äldre svenska frikyrkosamfund: Urdu Pentecostal Church (PingstFFS) och Jesuskyrkan (Equmeniakyrkan). Urdu Pentecostal Church blev till genom att den urdutalande gruppen i Botkyrka Pingst blev en självständig församling. Jesuskyrkan i Göteborg är ett församlingsplanteringsprojekt med anknytning till Gå ut mission och evangelisten Richard Lundgren. Även här handlar det om ett utflöde av ett långsiktigt engagemang för församlingsplantering. Tidigare har församlingar grundats i Katrineholm, Eskilstuna, Norrköping och Söderköping och det finns ett liknande projekt på gång i Nykvarn.

Utposter & planteringar

Hillsong Malmö är formellt en del av Hillsong Köpenhamn, ett s.k. ”campus”, men utgör en ny lokal gudstjänstgemenskap i Malmö och räknas därför in här.  Lifecenter i Linköping har en liknande bakgrund. Den är Lifecenter i Västerås´ campus, vilken ingår i Hillsong-familjen och PingstFFS. Även Lifecenter i Västerås talar i termer av ”en kyrka, flera campus”. I praktiken verkar det likna en mix mellan Pingströrelsens äldre struktur, med moderförsamlingar och ”utposter”, och det som andra kallar ”församlingsplantering”, dvs etablerandet av en lokal självständig gudstjänstgemenskap.

Nya trosförsamlingar

Övriga nya församlingar har på ett eller annat sätt anknytning till trosförsamlingar eller trosrörelsenätverk i en eller annan form. Free Lane Churchs grundare är Peter Nordberg, vilken under flera år varit en av bibellärarna på Arken Bibelcenter i Kungsängen International Mission Church (IMC) i Göteborg och New Times Church i Farsta har bakgrund i de två största latinamerikanska församlingarna i Stockholm, International Mission Church och Mision Evangelica Internacional/Internationella evangeliska missionen.

Det är församlingar som har rötter i den latinamerikanska flyktingströmmen till Sverige under 1970- och 1980-talen och den verksamhet som Södermalmskyrkan bedrev för spansktalande under dessa årtionden.  IMC i Göteborg är den sjunde församling i Sverige som grundats av International Mission Church i Stockholm. Övriga IMC-församlingar finns i Flen, Södertälje, Märsta, Gävle, Karlstad och Sundsvall. IMC i Stockholm torde vara unikt i landet genom sin mix av lärjungaträning, församlingsplanteringsinitiativ och ett intensivt karismatiskt gudstjänstliv.

Till de latinamerikanska pingstkarismatiska församlingarna ska jag återkomma i nästa blogg, bl.a. eftersom jag träffar en av dess pionjärgestalter Ivar Svensson, i slutet av mars…

© 2014 Skandinavisk teologisk högskola
Top
Följ oss: Sök på sidan:

Kalender

X