Den våg av nya pingstkarismatiska församlingar som började kring 2005 hade fram till slutet av 2015 resulterat I cirka 210 församlingar på tio år.

Jag har dokumenterat denna utveckling och vilka församlingar det handlar om i skriften Ett nytt karismatiskt landskap i Sverige (Areopagos, 2016).

Vågen fortsatte under 2016. Under fjolåret såg minst femton nya pingstkarismatiska församlingar ljuset. Vi ska titta närmare på några av dem nedan, var de återfinns och vad som är deras bakgrund.

Flera av dem tillkom i storstadsområdena: Emmanuel United Church i Solna, Free Lane Church i Upplands-Väsby, New Times Church i Farsta, Urdu Pentecostal Church i Hallunda, alla i Stor-Stockholm, International Mission Church, Lighthouse Church och Jesuskyrkan i Göteborg, och Hillsong och New Creation Embassy i Malmö. Detta är en fortsättning på den trend som varit synlig ända sedan början av 2000-talet, dvs att det framför allt är i storstadsområdena de nya församlingarna startas och att många av dem har invandrarbakgrund.

Av de uppräknade har två anknytning till äldre svenska frikyrkosamfund:

  • Urdu Pentecostal Church (PingstFFS) och Jesuskyrkan (Equmeniakyrkan). Urdu Pentecostal Church blev till genom att den urdutalande gruppen i Botkyrka Pingst blev en självständig församling.
  • Jesuskyrkan i Göteborg är ett församlingsplanteringsprojekt med anknytning till Gå ut mission och evangelisten Richard Lundgren. Även här handlar det om ett utflöde av ett långsiktigt engagemang för församlingsplantering. Tidigare har församlingar grundats i Katrineholm, Eskilstuna, Norrköping och Söderköping och det finns ett liknande projekt på gång i Nykvarn. Lighthouse Church är ett husförsamlingsnätverk som leds av Katarina Halldorf, vilket enligt hemsidan anknyter till Bethel, Redding i Kalifornien.

Hillsong Malmö är formellt en del av Hillsong Köpenhamn, ett s.k. ”campus”, men utgör en ny lokal gudstjänstgemenskap i Malmö och räknas därför in här.

Lifecenter i Linköping har en liknande bakgrund. Den är Lifecenter i Västerås´ campus, vilken ingår i Hillsong-familjen och PingstFFS. Även Lifecenter i Västerås talar i termer av ”en kyrka, flera campus”. I praktiken verkar det likna en mix mellan Pingströrelsens äldre struktur, med moderförsamlingar och ”utposter”, och det som andra kallar ”församlingsplantering”, dvs etablerandet av en lokal självständig gudstjänstgemenskap.

Länkar till församlingarnas Facebook sidor:

www.facebook.com/Emmanuel-United-Church-Stockholm-Sweden-443651032495272/?fref=ts

www.facebook.com/freelanechurch/?fref=ts

www.facebook.com/newtimeschurch/

www.facebook.com/urdupentecostalchurch/?fref=ts

www.facebook.com/IMC-Göteborg-1512245429072231/?fref=ts

www.facebook.com/Lighthouse-Church-Gothenburg-1551477451824884/?fref=ts

www.facebook.com/groups/1687605471555655/?fref=ts

www.facebook.com/hillsongmalmo/?fref=ts

www.facebook.com/New-Creation-Embassy-385539064948723/?fref=ts

www.facebook.com/groups/635755973230723/?fref=ts

© 2014 Skandinavisk teologisk högskola
Top
Följ oss: Sök på sidan:

Kalender

X