Första halvåret av 2018 har bjudit på ett antal nya församlingsbildningar med pingstkarismatisk orientering. De nya församlingarna har en bakgrund som liknar många av dem som tillkommit under senare år. Det handlar om:

  • församlingar med migrantbakgrund i storstadsområdena
  • nya samfundsoberoende svenskspråkiga församlingar
  •  nybildningar/nystarter av äldre frikyrkoförsamlingar.

Vi ska korta beskriva dem nedan och dessutom kommentera några nya församlingar som tillkom 2017 med inte nämnts i denna blogg tidigare.

Två nya latinamerikanska församlingar har grundats i Storstockholm: Iglesia Maranatha Suecia i Bandhagen/Hagsätra och Restauracion de Vida i Upplands-Väsby. Iglesia Maranatha Internacional är ett nätverk av trosförsamlingar som har sin upprinnelse i Panama 1974 under ledning av Nahum Rosario, som beskrivs som rörelsens apostel. Idag består Iglesia Maranatha Internacional av över 500 församlingar i Latinamerika men också i Asien och Europa. Stockholmsförsamlingen hade sin första dopförättning i Stavsnäs Vinterhamn den 22 juli. Med dessa två nya församlingar finns idag över 35 latinamerikanska pingstkarismatiska församlingar i Stockholmsområdet.

Två svenskspråkiga samfundsoberoende församlingar som tillkommit är Tempelchurch i Stockholm och Frikyrkan för alla folk i Målilla (Barometern 7 mars). Initiativet till Tempelchurch togs av frälsningssoldaten Gunilla Eriksson, som också är församlingens pastor. Möten hålls i Betlehemskyrkan på Luntmakargatan i Stockholm och under 2018 har församlingen besökts av bl.a. Roger Larsson, Simon och Maj Monczak och Barbro Erling.  Frikyrkan – för alla folk i Målilla är en nystart av Målilla Frikyrka och namnet understryker församlingens internationella prägel. Målilla Frikyrka var i sin tur en sammanslagning av en rad äldre församlingar med anknytning till olika frikyrkosamfund.

Två nya afrikanska församlingar är Kebron International Apostolic Church i Uppsala och First Love Church i Malmö. Kebron International Apostolic Church är startad av Kebron International Apostolic Ministry i Solna, vilken hänger samman med ett nätverk av eritreanska/etiopiska församlingar som grundades i Kairo 2007. Församlingen i Solna startades 2014 och har upplevt en stark tillväxt och har idag den näst största Facebook-communityn bland församlingar i Sverige, med över 20 000 personer som gillar församlingen och flera tusen som regelbundet följer gudstjänster över nätet. Att en församling tillkommer i närliggande Uppsala är därför inte så överraskande.

First Love Church i Malmö tillhör ett pingstnätverk i Ghana som heter Lighthouse Chapel International och består av ca 2000 församlingar i olika länder. Det leds av Dag Heward-Mills, vilken är en framträdande afrikansk pingstledare och ingår styrelsen för Pentecostal World Fellowship. Församlingen i Malmö började verksamhet 2017, då den också besöktes av Adelaide Heward–Mills, fru till kyrkoledaren.

Åtvidabergs Frikyrkoförsamling, Hokbygdens Frikyrkoförsamling, och Storfors Frikyrkoförsamling är nya församlingar inom Pingst- FFS, vilka bildats efter sammanslagningar av äldre frikyrkoförsamlingar på respektive orter.

EFS och Equmeniakyrkan har fått nya föreningar/församlingar med anknytning till pingstkarismatisk spiritualitet. Persiska EFS-föreningen i Bäckbykyrkan, Västerås, bildades i maj och leds av Azita Saraii och hennes man Ali (EFSBudbäraren 25 maj). Den är ett resultat av den väckelse som idag går fram bland farsitalande i Sverige. Azita Saraji är präst och arbetar även med en farsitalandegrupp i S:t Clara kyrka i Stockholm. Församlingen Vois i Norrköping är en ny församlingsplantering som tillhör Equmeniakyrkan och som bildats i samarbete med Elimkyrkan i Eskilstuna. Initiativet kommer från Hemen och Irena Derki, som tidigare var pastorer i Lifecenter church i Eskilstuna och som nu är pastorer i den nya församlingsbildningen.

Två lokala frikyrkoförsamlingar som tagit nya initiativ ifråga om församlingslantering är Lugnetkyrkan, Falun, (EFK) och Pingstkyrkan i Skövde. Lugnetkyrkan som är en av församlingarna i New Wine-nätverket har en församlingsplantering i Norslundsområdet i Falun, vilken leds av ett brasilianskt par, Silas och Camilla Valerio. Pingstkyrkan i Skövde har under året etablerat två nya församlingsplanteringar, en i miljonprogramsområdet Södra Ryd (med arabisk inriktning) och en i Lidköping (Dagen 3 april).

Konklusionen av beskrivningen ovan är att vågen fortsätter av nya församlingar med pingstkarismatisk orientering men med vitt olika bakgrund och samfundstillhörighet.

© 2014 Skandinavisk teologisk högskola
Top
Följ oss: Sök på sidan:

Kalender

X