Drygt 4000 personer betjänas av de latinamerikanska pingstkarismatiska församlingarna i Stockholm

Publicerad i Världen idag 30.11 2016

Sammanlagt betjänar de latinamerikanska pingstkarismatiska församlingar i Stockholmsområdet över 4000 personer. Det rör sig om ett 30-tal församlingar. Den äldsta har över 30 år på nacken men flera nya spansktalande församlingar har tillkommit 2015 och 2016. En del är samfundsoberoende eller har skapat egna nätverk medan några ingår i Pingst-FFS och Evangeliska Frikyrkan. En annan grupp av församlingar ingår i latinamerikanska samfund.

Vilka är de latinamerikanska pingstkarismatiska församlingarna i Stockholm? Var finns de? När grundades de och hur många betjänar de? Hur relaterar de till olika kyrkor i Sverige och Latinamerika? Det är några frågor som vi ska titta närmare på i den här artikeln. I tidigare artiklar vi beskrivit den historiska bakgrunden och gjort ett antal församlings- och gudstjänstbesök. Här följer nu en översikt över församlingarna. 22 av församlingar är grundade på 2000-talet och 8 församlingar mellan 1985 och 1999. Det betyder att tillväxten fr.a. har kommit under det sista dryga decenniet efter år 2000. 26 församlingar är spansktalande och 4 församlingar portugisisktalande.

De församlingar och nätverk som betjänar flest personer är International Mission Church (IMC) och Mision Evangelica International (MEI). Båda är spansktalande och har skapat egna nätverk i Sverige, vilka även sträcker sig till andra länder. IMC har tre församlingar i Stockholmsområdet (City, Södertälje, och Märsta) och MEI två församlingar (Hägersten-Västertorp och Farsta). Tillsammans betjänar IMC och MEI över 2000 personer i Stockholmsområdet, enligt egna uppgifter. 2

7 av de latinamerikanska församlingarna är medlemmar i antingen PingstFFS eller äldre chilenska pingstsamfund. I PingstFFS finns Centro Cristiana Nueva Vida (Järfälla), Centro Internacional Evangelistico Misionero (Nacka) och Iglesia Nueva Creacion (Sollentuna). Centro Cristiana Nueva Vida döpte inte mindre än 27 personer under 2014, vilket innebar att församlingen hamnade bland de tio pingstförsamlingar med högst dopsiffra samma år. Iglesia Metodista Pentecostal är det äldsta pingstsamfundet i Chile och med vågen av chilenska flyktingar under 1970- och 1980-talen kom även pingstvänner. Församlingar med anknytning till detta samfund har grundats i Skogås, Vallentuna och Haninge. Församlingen i Haninge är den yngsta och blev offentlig 2015. Församlingarna har namn efter sitt modersamfund. Ett annat äldre chilensk pingstsamfund är Iglesia Evangelica Pentecostal, vilket en församling i Tyresö tillhör. Två församlingar tillhör Evangeliska Frikyrkan: Iglesia Icthus (City), vilken vi presenterade i en av våra tidigare artiklar, och Iglesa Para Todos (Kyrka för alla, Sollentuna). I Skärholmen finns sedan några år tillbaka en spansktalande Vineyardförsamling, La Vina Esperanza de Vida. Med undantag av Iglesia Icthus torde samtliga dessa församlingar betjäna mellan 30 och 100 personer var. Iglesia Icthus når regelbundet över 300 personer.

Ett tiotal av de spansktalande församlingarna är antingen samfundsoberoende eller ingår i neokarismatiska internationella nätverk, oftast latinamerikanska. Bl.a. ingår följande församlingar i internationella nätverk: Iglesia Cristiana Redimida de Dios Centro Peniel och Iglesia Pentecostal Casa de Oracion (båda hyr gudstjänstlokal på Norrmalm), Iglesia Mision Internacional Redcristo (Kista), Iglesia de las Naciones Jesus es el Camino (Vårby) och Iglesia de Dios Ministerial Jesu Cristo Internacional (Älvsjö). Flertalet av dessa församlingar torde betjäna mellan 20 och 100 personer.

Bland de portugisisktalande församlingarna återfinns bl.a. Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), Igreja Bethesda, och Igreja Pentecostal Deus e Amor (IPDA). Samtliga har anknytningar till brasilianska nätverk och betjänar fr.a. personer med portugisisktalande bakgrund, vilket kan innebära personer både från Brasilien, Portugal, Angola, och Mozambique. IURD, som är den största av dessa och betjänar cirka 150 personer, och IPDA har sina gudstjänster i centrala Stockholm medan Igreja Bethesda håller till i Spånga. IURD har även gudstjänster på engelska och når svenskar. IPDA har en systerförsamling i Göteborg, vilken blivit medlem i PingstFFS. 3

Allt som allt är detta församlingar som med ett undantag inte fanns före 1990. De är exempel tillväxten som skett under de sista två decennierna i den pentekostala delen av kristenheten i Stockholm och Sverige.

Torbjörn Aronson, docent i kyrkohistoria

© 2014 Skandinavisk teologisk högskola
Top
Följ oss: Sök på sidan:

Kalender

X