Från professionell musiker i Bolivia till pastor i Stockholm –

Pedro Illanes och församlingen Centro Peniel

Publicerad i Världen idag 23.11 2016

Pedro Illanes från Bolivia kom till Sverige för att tjäna pengar men mötte Jesus i den latinamerikanska församlingen International Mission Church i Stockholm. Idag leder han sedan sex år tillbaka församlingen Centro Peniel i Stockholm. Centro Peniel tillhör den spanska grenen av det globala neokarismatiska nätverket Redeemed Christian Church of God (eller på spanska Iglesia Cristiana Redimida de Dios) som har sitt ursprung i Nigeria.

Globalisering, migration och mission är mycket påtagliga faktorer i det nya svenska kyrkliga landskapet. Det finns många exempel på överraskande synteser och samarbeten. Pedro Illanes livsberättelse och historien om församlingen han leder är verkligen ett exempel på det. Pedro Illanes verkade som professionell musiker i Bolivia under 27 års tid och är också utbildad tandtekniker. Han hade ingen religiös bakgrund i övrigt. 2003 reste han till Sverige för att tjäna pengar med syfte att vid hemkomsten kunna sätta ihop en ny orkester. Men resan förde honom i kontakt med brinnande latinamerikanska kristna i Sverige, vilka tog med honom till församlingen International Mission Church i Stockholm. 2004 mottog han där Jesus Kristus som sin herre och frälsare och livet fick en helt ny inriktning. Han blev kvar i Sverige med sin familj och påbörjade bibelskolestudier per korrespondens. Några pastorsplaner fanns emellertid inte. Så småningom fick han genom en boliviansk pastor kontakt med Redeemed Christian Church of God’s arbete i Valencia i Spanien. En god vän och pastor, Jose Zepeda, som förestod en latinamerikansk församling, Jesus vive, i Norrköping, påbörjade 2010 ett samarbete med RCCG. Det blev en viktig inspiration för Pedro Illanes att samma år gå vidare med att grunda en församling i Stockholms i samverkan med RCCG. RCCG:s starka missionsinriktning, pingstkarismatiska teologi och trosförkunnelse var bidragande motiv. Sex år senare finns en församling som betjänar cirka 70 personer och har gudstjänster mitt inne i 2

Stockholm. Centro Peniel påbörjade redan 2014 med mission i retur och sände en missionär till Bolivia och idag finns tre församlingsplanteringar där som ett resultat.

Under våren har församlingen bytt lokal för sin gudstjänstverksamhet, från en lokal i närheten av Hornstull på Södermalm till en annan på Karlbergsvägen, några kvarter ifrån stora Filadelfiakyrkan. Gudstjänsterna hålls i lokaler som till vardags används av friskolan Jensen Education och på söndagarna delas med en annan latinamerikansk församling, Iglesia Pentecostal Casa de Oracion. När vi besöker församlingens söndagsgudstjänst är det ett femtiotal som deltar. De kommer från en rad latinamerikanska länder (bl.a. Colombia, Argentina, Ecuador, Bolivia, Peru och Costa Rica) och Sverige. Filadelfiakyrkan har bidragit med stolarna i lokalen, så det finns kontakter med svenska församlingar i Stockholm. Gudstjänsten följer den som är vanlig i nyare typer av pingstkarismatiska församlingar, med lovsång, läsning av bibeltexter, pålysningar och kollekttal följt av kollekt, och en bibelutläggande predikan. Lovsången är på spanska, intensiv och medryckande, och leds av pastor Pedro. Slaginstrument som exempelvis tamburiner används av gudstjänstdeltagarna och lovsångens interfolieras av bön och profetiska tilltal. Pålysningarna handlar om att församlingen har gemensam bön två kvällar i veckan, bön och fasta under lördagen och sedan veckans huvudgudstjänst på söndagen. Dessutom pålyses den stora kvinnokonferens som RCCG i Skandinavien arrangerar i Stockholm 8-9 juli. Därefter är det dags för predikan av ungdomspastor Tommy Arias. Hans predikan är väl underbyggd och handlar om vikten av sinnets förnyelse i syfte att finna Guds vilja för livets olika områden. Varken Tommy Arias eller huvudpastor Pedro Illanes har någon anställning i församlingen. De bär det andliga ansvaret samtidigt med ett vanligt yrkesliv. Ungdomspastor Tommy Arias kom till tro i Iglesia Icthus, en annan av Stockholms latinamerikanska församlingar, och har arbetat i flera andra församlingar innan han kom till Centro Peniel. Gudstjänsten avslutas med förbön och efterföljande gemenskap och fika. Det spanska språket är en förenande länk i gemenskapen men pastor Pedro betonar också målsättningen att efterhand nå ut till svenskar i allmänhet med evangeliet. Iglesia Cristiana Redimida de Dios Centro Peniel är ett intressant exempel på vitaliteten i pingstkarismatisk kristendom och de möjligheter till mission och församlingsplantering som globalisering och migration innebär.

Torbjörn Aronson, docent i kyrkohistoria 3

© 2014 Skandinavisk teologisk högskola
Top
Följ oss: Sök på sidan:

Kalender

X