Iglesia Icthus firar 12-års jubileum

Publicerad i Världen idag 16.11 2016

Iglesia Icthus i Stockholm planterades som självständig församling 2004 av Söderhöjdskyrkan. 12 år senare har Iglesia Icthus själva planterat en ny församling, Iglesia Icthus i Sundsvall, och betjänar cirka 300 personer i Stockholmsområdet. Vid jubileumsgudstjänsten den 5 juni medverkade bl.a. pastor Hernan Clavijo, rapparen Sebbe Staxx och Spanienmissionären Ivar Svensson.

De latinamerikanska församlingarna i Stockholmsområdet har en varierad bakgrund. Alla har ett gemensamt ursprung i pingstkarismatisk teologi och migration. En del har grundats som exilförsamlingar utan någon kontakt alls med kyrkor i Sverige. Andra församlingar har ettmissionsfokus och stöds på olika sätt från hemlandet. Andra församlingar har uppkommit genom att spansktalande grupper i svenskspråkiga frikyrkoförsamlingar avknoppats och blivit självständiga. Det sistnämnda gäller i hög grad Iglesia Icthus. Iglesia Icthus’ historia har dessutom en anknytning till det församlingsplanteringstänkande som formulerades under den karismatiska väckelsen i Sverige på 1970- och 1980-talen. Iglesia Icthus, liksom en rad andra församlingar i Stockholmsområdet, har rötter i Järfälla pingstförsamling. Järfälla pingstförsamling grundades 1974. Den leddes av Kjell Sjöberg fram början av 1980-talet. Som ett resultat av hans vision för församlingsplantering i Stockholmsområdet grundades flera kommuniteter och församlingar, bl.a. Brandbergens frikyrkoförsamling under ledning av Stefan Swärd. Brandbergens frikyrkoförsamling blev så småningom Söderhöjdskyrkan. Söderhöjdskyrkan blev sedan basen för fIera nya församlingar, bl.a. församlingen Agape i Solna 1992 och Iglesia Icthus 2004.

Iglesia Icthus började som en liten grupp bestående av spansk- och portugisisktalande inom Söderhöjdskyrkan år 2000. 2004 hade gruppen vuxit till närmare ett hundra personer och 2

knoppades av. Idag, tolv år senare, har församlingen mer än fördubblats och har cirka 220 medlemmar. Antalet betjänade, dvs personer som på ett eller annat sätt regelbundet deltar i församlingens verksamhet, uppgår till över 300. Församlingen har från början letts av pastor Hernan Clavijo och hans hustru Roxana Retamales, och har lokaler för olika typer av verksamhet i Skogås, söder om Stockholm. Huvudgudstjänsten på söndagseftermiddagar hålls emellertid i Adventkyrkan vid Norra Bantorget, inne i Stockholms centrum. Iglesia Icthus är involverad i mission i retur genom att personer som blivit kristna i Ichthus sedan flyttat tillbaka till Sydamerika och där arbetar med församlingsplantering. Iglesia Icthus är dessutom involverad pionjärprojekt i Sverige. I Sundsvall finns bl.a. en dotterförsamling med samma namn.

För många svenskar har Iglesia Icthus blivit kända som församlingen där Sebbe Staxx, eller Sebastian Stakset som han egentligen heter, blev frälst. Sebbe Staxx var en av huvudpersonerna i hiphop-gruppen Kartellen, vilken blev en av de mest omtalade och omdiskuterade i landet. Kartellen behandlade politiska frågor i sina texter men uppfattades också glorifiera kriminella handlingar. Men 2013 mötte Sebbe Staxx Jesus. Dokumentären ”Kartellen – lys upp skuggorna”, vilken sändes i SVT tidigt i våras i år, berättade om hans resa från droger, våld, och hat till ett liv som kristen. I den resan har församlingen Icthus och pastor Hernan Clavijo spelat en central roll. Sebbe Staxx har idag lämnat ”Kartellen” och lever tillsammans med sin familj.

Iglesia Icthus har en bred församlingsverksamhet. Det finns lokala grupper i en rad förorter och stadsdelar, gruppverksamhet för olika åldrar, bibelundervisning, fotboll, event och mediaverksamhet. Gudstjänsterna sänds live på nätet. Iglesia Icthus är även en föregångare när det gäller integration. Gudstjänsterna tolkas till svenska och det finns en omfattande kontakt med både svenskspråkiga församlingar och invandrarförsamlingar.

I jubileumsgudstjänsten uttrycktes den svensk-spanska-latinamerikanska relationen på ett intressant sätt genom Spanienmissionären Ivar Svenssons predikan. Ivar Svensson berättade bl.a. om att han är född i Chile av svenska föräldrar som verkade där som missionärer och att han kom till Sverige i först i vuxen ålder. Han hade således erfarenhet av att vara invandrare i både Latinamerika och Sverige, och har sedan verkat i Valencia, Spanien under ett antal år. Ivar Svenssons predikan hölls på svenska och tolkades till spanska, men levererades med 3

dramatik och gester som direkt avslöjade hans dubbla ursprung. Evangeliets och den kristna missionens fantastiska kulturöverbryggande potential illustrerades på ett mycket påtagligt sätt.

Torbjörn Aronson

Docent i kyrkohistoria

© 2014 Skandinavisk teologisk högskola
Top
Följ oss: Sök på sidan:

Kalender

X