Största neokarismatiska nätverket i världen har grundat en församling i Stockholm

Publicerad i Världen idag 9.11 2016

Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), eller på engelska Universal Church of the Kingdom of God (UCKG), är det största neokarismatiska församlingsnätverket i världen. Det kommer från Brasilien och har idag församlingar i över 180 länder. I Stockholm finns en församling sedan 2007. Nätverket har en global organisation, kännetecknas av trosundervisning och en kyrka som är tillgänglig dygnet runt för hjälpsökande människor.

Brasilien är på flera sätt ett slags centrum för pingstkarismatisk kristendom i världen. Där finns den största äldre nationella pingströrelsen i världen, Assambleia de Deus, med bl.a. svenska rötter. Där finns också Igreja Universal do Reino de Deus som är det största nyare karismatiska församlingsnätverket, med över 12 miljoner medlemmar globalt. IURD var ett av de trosrörelsenätverk som grundades efter att Kenneth Hagins trosundervisning på allvar hade börjat spridas i Brasilien på 1970-talet. Grundarna hette Romildo Ribeiro Soares och Edir Macedo. 1980 gick Soares och Macedo skiljda vägar. Soares grundade Igreja Internacional da Graca de Deus (International Church of God’s Grace) medan Macedo fortsatte som ledare för IURD. Soares har förblivit en lärjunge till Hagin och T.L. Osborn samtidigt som IURD under Macedos ledarskap utvecklats till en mer kontroversiell och mycket framgångsrik rörelse. I IURD populariserades trosundervisningen på ett nytt sätt. Konceptet innebar att trosundervisning, förbön och rådgivning kopplades till specifika mänskliga problemområden och att varje lokal kyrka avsatte en dag i veckan för varje område. Det innebar att en dag ägnades åt undervisning och själavård om helande, en annan dag åt befrielse från onda andar eller andra typer av bundhet, en dag åt ekonomi, en dag åt bön, en dag åt evangelisation, och en annan dag familj och äktenskap, och så vidare. Eftersom många nyomvända hade en bakgrund i afrobrasilianska ockulta religioner blev befrielse ett viktigt inslag. IURDs församlingar är fortfarande präglade av detta koncept och kallas ofta för 2

“hjälpcenter”. I Stockholm används ömsom översättningen “Universella kyrkan” eller nätverkets engelska förkortning UCKG Helpcentre.

IURD har haft ett starkt genomslag i media i Brasilien genom att grundaren Edir Macedo även driver ett TV-bolag, Rede Record, vilket 2013 var det näst största i Brasilien. Rede Record sänder inte bara kristna TV-program utan även vanliga sekulära program. IURD har blivit kontroversiellt genom bl.a. en starkt tonvikt vid tiondegivande och materiell välsignelse. Eftersom tillväxten i Brasilien var snabb och IURD redan i slutet av 1990-talet hade flera miljoner medlemmar fick Macedo också ett politiskt inflytande.

Till Stockholm kom IURD 2007. UCKG Helpcentre finns i nuläget på Birger Jarlsgatan mitt i centrala Stockholm. Den söndag vi besöker kyrkan är det först gudstjänst för engelsktalande 9.00 och sedan gudstjänst på portugisiska med möjlighet till tolkning till engelska 11.00. Det är cirka 80 personer som sammanlagt besöker de båda gudstjänsterna. Mötesvärden berättar att mellan 100 och 200 personer kommer regelbundet till de samlingar och undervisningspass som anordnas under veckans samtliga dagar. En del kommer från Angola och andra portugisisktalande länder i Afrika, en del har rötter i Brasilien och det kommer några svenskar och engelsktalande. Gudstjänsten har en enkel uppbyggnad och inleds med bön och lovsång på portugisiska till playback. Därefter följer predikan av pastor Pedro Nunes Pinto. Han kom till Stockholm 2015 och leder en intensiv daglig verksamhet. Idag predikar han energiskt och starkt med utgångspunkt från 1 Joh 5:4-8 om att den som tror på Jesus kan övervinna världen. Det är en klar evangelisk förkunnelse om tro, omvändelse från synd, och den betydelse som Anden, vattnet och blodet har för den troendes möjlighet att övervinna. Efter predikan är det dags för lovsång följt av nattvard, och till slut en stund gemensam bön för mödrar och familjer eftersom det är Mors Dag. Nattvarden är öppen för alla närvarande och mötesvärdarna delar ut bröd och små bägare med alkoholfritt vin. Gudstjänsten avslutas med kollekt och ett offertal som betonar tiondegivandets välsignelse. Vid utgången får vi en outline inför den kommande onsdagens bibelstudium. Lokalen som innehåller foajé, samlingssal, och lokaler för rådgivning ligger direkt i gatuplanet och ger goda möjligheter för evangelisation och kontakter med förbipasserande stockholmare.

Torbjörn Aronson, docent i kyrkohistoria

© 2014 Skandinavisk teologisk högskola
Top
Följ oss: Sök på sidan:

Kalender

X