Största latinamerikanska församlingen i Stockholm planterar nya församlingar på flera platser i Sverige

Publicerad i Världen idag 2.11 2016

International Mission Church (IMC) är den största pingstkarismatiska församlingen i Stockholm med latinamerikansk bakgrund. Enligt egen utsago betjänas cirka 1500 personer och på söndagarna hyrs SF-biografen Park på Sturegatan. I Mellan- och Västsverige har sammanlagt sju församlingar planterats under de senaste åren.

International Mission Church grundades 1999 av nuvarande pastorsparet Rodolfo och Leyla Rojas. Båda är födda i Latinamerika på 1970-talet och har rötter i Chile. De kom till Sverige under 1980-talet och tillhör den andra generationen av den latinamerikanska flyktingvågen till Sverige. Rodolfo Rojas hade bibelskolestudier bakom sig vid församlingsstarten och ett antal av de tidiga församlingsmedlemmarna hade tillhört Södermalmskyrkans spansktalande grupp. Församlingen växte snabbt och väckte år 2007 stor uppmärksamhet genom att hyra Globen. Ungefär samtidigt började planteringen av dotterförsamlingar. Enligt hemsida och facebooksidor finns idag inte mindre än tio dotterförsamlingar i Sverige och andra länder. I Sverige finns församlingar, förutom i Stockholm, i Södertälje, Märsta, Flen, Gävle, Sundsvall, Karlstad och Göteborg. Flertalet av pastorerna kommer från Chile, men det finns också de som har sin bakgrund i Peru, Colombia, Kongo och Finland. Visionen är att ”Resa en generation av ledare och arbetare för Gud och som vinner nationerna på jorden”. För att förverkliga visionen strävar församlingen efter att vara en plats där människor möter Gud, en plats för återupprättelse av personer och familjer, och en plats där människor upptäcker och utvecklar sin tjänst för Gud. Närmare bestämt finns ett starkt fokus på lärjungaträning, evangelisation genom uppsökande verksamhet, och förkunnelse som syftar till att stärka och upprätta familjer. 2

2010 blev Rodolfo och Leyla Rojas en del av apostlanätverket ICAL (International Coalition of Apostles) och under de senaste åren har församlingarna i Sverige haft besök från detta nätverk. ICAL grundades av John P. Kelly 1999 och leddes 2001-2009 av C. Peter Wagner. C. Peter Wagners forskning om församlingstillväxt ledde honom under 1990-talet till slutsatsen att upprättelsen av den apostoliska tjänsten var en av tillväxtens nycklar. Wagner tog därför initiativ till formandet av olika apostlanätverk, fr.a. ICAL.

Trots det dynamiska väckelseskeendet, som således har brutit igenom etniska och språkliga barriärer, har media inte intresserat sig för IMC i någon högre grad. Några gånger har det dock hänt. 2011 inköptes kursgården Saxenborg i Dalarna efter att 3,2 miljoner kronor samlats in. Att en invandrarkyrka kunde ta den typen av initiativ överraskade och lokaltidningarna gjorde reportage. Saxenborg invigdes 2012 efter att ha renoverats av medlemmarna och döpts om till Bethel, efter platsen där Jakob mötte Gud. På Bethel har församlingen encounters och läger och under somrarna har flera gånger stora dopförrättningar hållits. I maj 2013 skakades Husby och andra av Stockholms södra förorter av kravaller. Då mobiliserade IMC och genomförde en bön- och dörrknackningskampanj för att lugna ner situationen. Bön, dörrknackning och socialt engagemang är något som kännetecknar församlingen även fortsättningsvis.

När vi i februari 2016 besöker församlingens huvudgudstjänst i Södra Latingymnasiets aula på Södermalm är lokalen fullspikad. Samtidigt har församlingens ungdomar en egen encounter på Saxenborg. Den övervägande delen av mötesdeltagarna kommer från olika latinamerikanska länder men det finns också enstaka svenskar och invandrare från andra delar av världen. Gudstjänstspråket är spanska men tolkning till svenska förekommer hela tiden och lovsången sker på ömsom spanska ömsom svenska. Pålysningarna under mötet påminner om församlingens bön som sker varje vardag tidigt på morgon, om insamlingen till en byggnadsfond och om församlingens sociala outreach.

Predikant denna söndag är Rodolfo Rojas. Han predikar utifrån 1 Sam kapitel 3 och 4 och ämnet är prästen Eli och hans söner. Predikan utvecklas snabbt till ett brandtal mot pornografins förödande effekter på hem och familjeliv bland kristna och en kallelse till omvändelse. Det känns som om den gamla folkväckelsens tider är på väg tillbaka men i en ny form. I gudstjänstens slutskede kommer en inbjudan till de närvarande som inte tagit emot 3

Jesus att be med i en frälsningsbön. En ström av människor i olika åldrar söker sig fram till plattformen som ett tecken på ett beslut att tro på och följa Jesus.

Torbjörn Aronson

© 2014 Skandinavisk teologisk högskola
Top
Följ oss: Sök på sidan:

Kalender

X