Äldsta latinamerikanska församlingen i Stockholm planterar nya församlingar

Publicerad i Världen idag 26.10 2016

Mision Evangelica Internacional (MEI), eller Internationella evangeliska missionen, firade påsken 2016 sitt 35-års jubileum. Utifrån sin lokal i Västertorp-Hägersten, betjänar församlingen drygt 500 personer i Stockholmsområdet och har planterat nya församlingar i Västerås och i Torre Vieja i Spanien. En dotterförsamling i Chile är också på väg att bildas. Den nuvarande pastorn, Wilfredo Bustos från Chile, grundade församlingen och har nu lett den under mer än tre decennier.

De latinamerikanska pingstkarismatiska församlingarna är många i Stockholmsområdet och MEI är ett exempel på vitaliteten och uthålligheten bland dem. Av de närmare trettio som finns är MEI således den äldsta. Redan 1981 proklamerades församlingen, som till en början samlades i hemmen i några av Stockholms södra förorter. Bakgrunden var en karismatisk väckelse där fr.a. latinamerikaner berördes och i centrum för skeendet stod Wilfredo Bustos’ familj och några släktingar. 1985 blev församlingen mer offentlig och under 1990-talet hyrdes Salemkyrkan på Södermalm som gudstjänstlokal. I slutet av 1990-talet hade församlingen blivit för stor för Salemkyrkan. En gammal men rymlig biograf vid Västertorps torg blev lösningen på lokalproblemen. Jehovas Vittnen hade använt biografen under en tid men ville snabbt bli av med den och MEI fick ta över på mycket förmånliga villkor. Idag kommer den gamla biografen verkligen till sin rätt och används många olika sätt.

Församlingen har sina gudstjänster i biosalongen som har plats för cirka 250 personer. När vi besöker församlingens huvudgudstjänst på söndag eftermiddag är salongen i princip full. Det finns besökare i alla åldrar, från barnfamiljer och ungdomar till äldre generationer. Människorna kommer från olika spansktalande länder. Det finns också en mindre grupp svenskar och även om spanska är gudstjänstspråket tolkas allt tal till svenska. MEI är en 2

neokarismatisk församling med lovsång, högljudd bön och tungotal, och ett fokus på bibelundervisning i gudstjänsten. Det finns också en församlingsbibelskola. I gudstjänsten vi besöker leder lovsångsteamet församlingen i medryckande och innerliga lovsånger på spanska. Wilfredo Bustos predikar denna söndag över Psalm 91. Predikan ingår i en serie med temat ”Vad bör jag rätta till inför Kristi återkomst?” och dagens predikan handlar om att medvetet leva i förtröstan på Gud, vilket leder till ett liv under Guds beskydd enligt Ps 91. Det är en rak och glad trosförkunnelse, där pastor Bustos går igenom bibeltexten vers för vers. Efter predikans slut inbjuds till förbön och det är en ström av människor som söker sig fram till podiet. Efter mötets slut träffar vi Mario Moyas, som är en av pastor Bustos’ medarbetare. Han berättar om församlingens historia och verksamhet idag.

Tidigare på söndag har församlingens afrikanska grupp, ca 50 personer, haft sin egen gudstjänst på engelska. Biografen rymmer också lokaler som används för café, samlingar för barn och –ungdom och mediaproduktion. Det finns ett hundratal barn- och ungdomar i församlingens grupper och samlingar. De är också aktiva i olika typer av media. Församlingen gör sedan många år tillbaka närradioprogram och använder sociala media. Församlingens ungdomar gör egna radioprogram och hemsidor. Gudstjänsterna streamas på nätet, så medlemmar och andra intresserade som ej är närvarande kan ta del av dem. Nätet har blivit allt viktigare i samband med att MEI fått dotterförsamlingar, först i Västerås och sedan i Torre Vieja i Spanien. Församlingen i Västerås kom till efter att en grupp regelbundna besökare från Västerås hade börjat växa i antal och ville börja ordna egna möten i sin hemstad. 2013 proklamerades MEI Västerås, vilken idag betjänar ca 80 personer. Församlingen i Torre Vieja, fyra mil söder om Alicante på den spanska solkusten, består fr.a. av latinamerikaner verksamma i Spanien. Chile är ett ursprungsland för flera församlingsmedlemmar och kontakterna dit har nu lett till att en dotterförsamling är på väg bildas i landet.

Efter att samtalet med Mario Moyas är slut går vi imponerade ut ur lokalen vid Västertorps torg. Bredvid oss strömmar grupper av afrikaner ut från en annan samlingslokal som ligger bredvid. Där huserar Församlingen Rehobot, som i fråga om teologi och spiritualitet har mycket gemensamt med Mision Evangelica Internacional. Rehobot tillhör PingstFFS sedan några år tillbaka. Västertorps torg håller på att intas av pingstkarismatiska församlingar. Det är en annan bild av Stockholms södra förorter än vad sekulär media brukar presentera.

Torbjörn Aronson

© 2014 Skandinavisk teologisk högskola
Top
Följ oss: Sök på sidan:

Kalender

X