Den 17 juni hade jag förmånen att få delta och medverka i International Believers Conference i Citykyrkan i Stockholm. Konferensen är årlig och har sin bakgrund i Citykyrkans internationella grupp och det nätverk av församlingar i bl.a. Afrika som kyrkan samarbetar med.

Temat var Going for the harvest. Den internationella gruppen utgör en betydande del av församlingen och leds pastor Wilberforce Bezudde. Wilberforce kom till Sverige från Uganda med syfte att missionera. Citykyrkans huvudpastor och föreståndare är Paul Orlenius. Han har studerat och arbetat i Kensington Temple i London och dessutom studerat en tid vid Livets Ords Teologiska Seminarium. Wilberforces och Pauls internationella kontakter och den internationella gruppen i Citykyrkan har skapat en plattform för nätverksbyggande bland afrikanska migrantförsamlingar i Sverige.

I International Believers Conference sammanstrålade de olika strömmarna på ett spännande sätt. Kraftfulla förkunnare från Afrika och England medverkade och mötte behov bland afrikaner i Sverige, integrerat i svensk pingstkarismatisk församling men med en stark inriktning på att nå ut med evangeliet här i landet. Teologin präglades av trosförkunnelse och Gudsrikestänkande, inte minst i förhållande till arbetslivet. Spiritualiteten i konferensen utmärktes av stark lovsång och bön och bibelcentrerad undervisning, med bl.a. workshops om bön, lovsång, ledarskap, familj, singelliv och företagande.

Mitt eget bidrag var en föreläsning/predikan som innehöll en kort översikt över den kristna kyrkans historia i Sverige och beskrivning av den tillväxt som skett när det gäller den pingstkarismatiska kristendomen i landet från 1980-talet till idag. I slutfasen lyfte jag fram det viktiga bidrag som migrantförsamlingarna utgör, inte minst i Stockholmsområdet. Syftet var bl.a. att understryka den roll som troende och andefyllda invandrare spelar för att nå ut med evangeliet i vårt land idag.

Sverige har sedan mitten av 1800-talet sänt ut missionärer över hela världen. Idag kommer det missionärer till Sverige från de länder till vilka svenska missionärer åkte under 1800-talet och början av 1900-talet. Till den här konferensen kom missionen till Sverige både i form av afrikanska invandrare i Sverige och afrikanska predikanter och troende från andra länder. Jag ser med spänning fram emot fortsättningen på denna utveckling.

Länkar:

www.facebook.com/citychurchinternationalstockholm/?fref=ts

http://cks.se/international/

© 2014 Skandinavisk teologisk högskola
Top
Följ oss: Sök på sidan:

Kalender

X