Under många år har svenska pastorer och församlingsbyggare rest till andra länder för att studera församlingstillväxt, från Korea till Latinamerika och Afrika. Under de sista tio åren har emellertid trenden börjat vända i Sverige.

Finns det då verkligen någon påtaglig kvantitativ församlingstillväxt i sekulariseringens Sverige, undrar du kanske. Ja, det gör faktiskt det. Under de sista fyra åren har jag kontinuerligt följt utvecklingen när det gäller tillväxten av och bland pentekostala, eller pingstkarismatiska församlingar, i vårt land. Det som sker är på många sätt spännande och oväntat. En del av tillväxten utgörs av en våg av nygrundade församlingar och en annan del är den karismatiska förnyelsen i församlingar i äldre samfund. Den pingstkarismatiska spiritualiteten har spritts sig in i samfund efter samfund och påverkat äldre församlingar.

Jag har presenterat en del av kartläggningen i bl.a. två artikelserier i tidningen Världen idag under 2015 (”Ett nytt karismatiskt landskap” i åtta delar) och 2016 (”Latinamerikansk pentekostalism i Stockholm” också i åtta delar), i en docentföreläsning vid Uppsala universitet i november 2015, och i skriften Ett nytt karismatiskt landskap i Sverige. Trosrörelsen, oberoende församlingar, anglosaxiska församlingsplanteringar, migrantförsamlingar och många andra – en församlingsöversikt. (Areopagos, 2016, 80s). Länkar till artiklarna i serien om latinamerikanska församlingar i Stockholm finns på denna hemsida.

Sammanfattningsvis har från slutet av 1970-talet fram till idag grundats cirka 400 nya pingstkarismatiska församlingar vilka idag existerar och verkar. Därtill kommer mellan 50 och 100 äldre församlingar som påtagligt förnyats. Den stora expansionen har skett de sista dryga tio åren. Från 2005 fram till nu har cirka 250 nya församlingar bildats, vilket innebär att det i snitt bildats 1-2 församlingar per månad. Ett antal av dessa har upplevt stark församlingstillväxt även som den stora majoriteten av församlingar betjänar någonstans mellan 30 och 300 personer.

Eftersom tillväxten och förnyelsen skär rakt igenom samfund och även inbegriper samfundsoberoende församlingar och invandrarkyrkor hamnar mycket av denna tillväxt utanför olika typer av officiell samfundsstatistik. I den här bloggen är tanken att jag, med några veckors mellanrum, ska jag återge och uppdatera information om denna utveckling.

Du som läser är också välkommen att höra av dig om du har något att berätta på detta tema till torbjorn.aronson@teol.se.

© 2014 Skandinavisk teologisk högskola
Top
Följ oss: Sök på sidan:

Kalender

X