Skandinavisk Teologisk Högskola ansökte 2015-03-06 om examenstillstånd för högskoleexamen och teologie kandidatexamen. Detta skedde efter ett stort revisionsarbete, där man lämnade det gamla program som använts under samarbetet med Oral Roberts University och byggt ett helt nytt svenskt program utifrån svenska akademiska spelregler.

En tidigare ansökan* som byggde på det engelskspråkiga och i USA godkända programmet redan våren 2014 hade avslagits av myndigheterna. Vår bedömning är att det i det fanns sådant som svensk högskolepolitik inte kan acceptera. I amerikansk utbildningskultur kan man hålla hög akademisk kvalitet och samtidigt vara öppen för konfessionella perspektiv, något som inte fungerar i Sverige.

Därför har STH byggt två parallella institut, ett rent akademiskt där man läser sin akademiska examen och ett pastoralt. Samma modell används till exempel av Johannelunds Teologiska Högskola och Newmaninstitutet, som finns parallellt med Katolska prästseminariet.

Istället för att överklaga började STH sin stora programrevision hösten 2014, och den var färdig att skickas in i början av mars. Ansökan omfattar drygt 200 sidor och innehåller allt ifrån utbildnings- och kursplaner till jämställdhetsplan.

Processen vid ansökningar av detta slag är mycket långsam. En grupp av sakkunniga, två professorer och en docent, utsågs och i september deltog STH:s ledning, lärare och studenter i intervjuer på Universitetskanslersämbetet i Stockholm.

Svar på ansökan skulle komma i oktober-november 2015, men har ännu inte kommit.
– Det enda vi begär är obrottslig saklighet, kommenterar rektor Anders Gerdmar ansökan, och berättar att man sedan ansökan lämnades tillfört ytterligare en docentkompetens utöver Gerdmars egen, med sig, då Torbjörn Aronson utsetts till docent i kyrkohistoria vid Uppsala universitet. Dessutom är ytterligare två docenter knutna till STH genom avtal, samt flera doktorer.

Kompetensmässigt ligger vi minst lika bra till som befintliga fristående teologiska högskolor då de ansökte, säger Gerdmar.

Det är regeringen som fattar beslut i ärendet efter yttrande från Universitetskanslersämbetet. Ansökan gäller både examenstillstånd och statsbidrag, och med ett godkännande följer att STH blir godkänd för CSN.

Ansökan examensrätt 2015-02-25. Mer information lämnas av kansli@teol.se eller anders.gerdmar@teol.se.

 

 

 

 

 

 

 

*  Universitetskanslersämbetet, 2014-08-27

CategoryArtiklar
© 2014 Skandinavisk teologisk högskola
Top
Följ oss: Sök på sidan:

Kalender

X