Kallelsekompassen
Kallelsekompassen är ett verktyg för att hjälpa dig ett steg på väg att förstå vem du är och vilka gåvor Gud lagt i ditt liv. Du tar ställning till 80 påståenden som ger en indikation om dina värderingar, egenskaper, handlingar och karaktärsdrag. Testet tar ca 10 minuter att genomföra.

Kallelsekompassen – en vägvisare

Testet kan bara peka åt ett visst håll, ge en inriktning baserat på dina svar – det är Gud själv som måste visa dig vad du ska göra. Men testet och det kostnadsfria rådgivningspasset kan hjälpa dig på vägen.

Be att Gud ska leda dig – det vill han och det kommer han att göra!

Ta mig till instruktionerna och testet – Kallelsekompassen.

© 2014 Skandinavisk teologisk högskola
Top
Följ oss: Sök på sidan:

Kalender

X