Ingmar Aronson är pastor i Malmö International Church och i
Pingstkyrkan Sion i Hörby, 47 år med en examen i Bachelor of arts Theology, New Testament Major och Old Testament Minor samt 1 års pastoralkurs.

Varför valde du att läsa vid STH?

-Jag har länge varit aktiv i en församling men upplevde Guds kallelse att börja studera teologi för att utrustas för att kunna tjäna som pastor. Det som attraherade mig med LOTS (idag STH, reds anm) var betoningen på och kombinationen av det reformatoriska och det karismatiska samt kopplingen till ett levande församlingsliv.

Teologi bör inte vara frikopplat från ett församlingsliv eftersom Nya Testamentet skrevs relaterat till aktiva och levande församlingar. Som pastor för en kyrka i vår tid så möter man många olika strömningar av bland annat New Age, Islam, olika filosofer och ideologier.

Människor påverkas av dessa strömningar och som församlingsledare behöver man kunna möta dem och kommunicera evangelium och samtidigt förstå de historiska bakgrunderna. Även inom den kristna sfären kommer många olika strömningar och riktningar med skiftande tolkningar av bibeln, och för att verka som pastor behöver man rustas för att möta detta.

Jag ser undervisningen om kyrkohistoria som en särskilt viktig pusselbit i detta. Många säger idag att de tror på bibeln men ändå ifrågasätter de grundläggande bibliska doktriner. Som ledare behöver man både bibelkunskap och kunskap i kyrkohistoria för att kunna möta dessa frågeställningar.

 

Vad tycker du var det bästa med utbildningen?

-Utbildningen gav en solid teologisk grund som jag haft stor nytta av i mitt arbete som pastor. Som pastor möter man människor från alla möjliga bakgrunder, med olika slags behov och då är det viktigare än någonsin att stå stadigt på Guds Ord.

Framförallt upplevde jag att jag fick de verktyg jag behövde för att själv kunna gräva djupare till exempel i de bibliska grundspråken hebreiska och grekiska, samtidigt som vi också fick undervisning om de andliga nådegåvorna.

Utbildningen öppnade också upp den teologiska litteraturen och gav insikt i hur man ska förhålla sig till det man studerar. De teologiska diskussionerna relaterat till det praktiska församlingslivet som vi hade i pastoralkursen var också mycket givande. Kul att kunna utbyta erfarenheter med andra ledare och pastorer!

© 2014 Skandinavisk teologisk högskola
Top
Följ oss: Sök på sidan:

Kalender

X