Det har länge funnits ett behov av en lättillgänglig historik över den kristna kyrkans historia på svenska. STH förlag har nu fått privilegiet att göra något åt detta. Professor Carl-Erik Sahlberg, som i november fick lämna jordelivet efter en tids sjukdom, hade länge arbetat på en sådan. Boken innefattar även väckelserörelsernas historia och kommer ut…

© 2014 Skandinavisk teologisk högskola
Top
Följ oss: Sök på sidan:

Kalender

X