Reformationens grundpelare och framtid. Reformationens betydelse för västerländsk kultur, individens frihet och demokratins utveckling.

Det är reformationstider eftersom det är 500 år sedan reformationen inleddes. Det är ganska vanligt att säga att reformationen skapade splittring. Några protestantiska teologer frågar drastiskt ”hur kunde en munk slita isär såväl kyrkan som Europa?” (Patrik Hagman-Joel Halldorf i Inte allena, 2017, s. 17). De säger sig ”försöka vara teologer för den kommande, förenade…

© 2014 Skandinavisk teologisk högskola
Top
Följ oss: Sök på sidan:

Kalender

X