Webbinarium: Finns det apostlar idag?

Genom hela kyrkohistorien har Gud använt apostlar för att grunda och utveckla sitt verk. Apostlar är tjänstegåvor, ofta med en roll som pionjärer och grundläggare.
I detta webbinarium får vi möta två tjänstegåvor som var och en på sitt sätt har burit och bär mycket frukt. De står båda sedan många år i en erkänd apostolisk tjänst och betjänar hundratals, och i Curts fall, flera tusen församlingar.

 

Curt Johansson, Sverige/Kenya:

har grundat stora missionsarbeten och församlingsrörelser i Kenya och övriga Östafrika samt i Indien.

 

 

Jan Gottfridsson, Brasilien:

har en mångårig apostolisk tjänst i främst Brasilien men också i Europa.

 

 

Fredag 8 maj                                     Lördag 9 maj

8:30-10:00 Curt Johansson                       8:30-10:00 Jan Gottfridsson

10:30-12:00 Curt Johansson                     10:30-12:00 Jan Gottfridsson

13:15-14:45 Jan Gottfridsson

15:15-17:00 Jan Gottfridsson

 

Anmälan:

Anmälan till fredagen

Anmälan till lördagen