Wilmer

Huvud

Skarp i tanken + rejäl kunskap i teologi

Ögon

Guds vision för din framtid

Mun

Tränad att predika Guds Ord!

Hjärta

Älska Gud och människor

Händer

Praktisk kunskap om själavård, predikan, församlingstillväxt

Knän

Starkt liv i bön och helig Ande

Fötter

Gå ut i hela världen och predika!

Nu kallar Gud en ny generation av ledare som har både kunskapen och elden för att utbreda Guds rike.
Skandinavisk teologisk högskola är till för dig som vill investera i din kallelse och lägga en stadig grund för att kunna tjäna Gud effektivt.

Nyfiken? Wilmer delar gärna med sig av sina personliga erfarenheter. Du når honom på wilmer.larsson@teol.se.

Läs mer om Wilmers utbildning