Dokumentation av engelskkunskaper

Alla ansökande som inte har engelska som modersmål behöver visa att de har tillräckliga engelskkunskaper. Den ansökande bedöms ha tillräckliga kunskaper om han/hon t.ex. har läst universitetsförberedande gymnasiekurser i engelska med godkänt betyg. Följande alternativ finns för dokumentation av engelskkunskaper:

  • Universitetsförberedande gymnasiekurser i engelska med godkänt betyg.
  • Eller utbildning som enbart har undervisats på engelska under minst tre år. (Gymnasienivå för antagning till bachelorprogrammet. Högskolenivå för masterprogrammet, t.ex. en internationell bachelorexamen).
  • Eller intyg om minst tre års arbetslivserfarenhet inom ett internationellt företag eller organisation med engelska som företagsspråk.

Resultat från TOEFL/IELTS

Ansökande som inte uppfyller något av ovanstående alternativ kan demonstrera färdighet i engelska genom ett tillräckligt resultat på Test of English as a Foreign Language (TOEFL). Tillräckligt resultat är minst 500 (pappersbaserat prov), 173 (datorbaserat prov) eller 61 (internetbaserat prov). Be att det officiella provresultatet skickas direkt från English Testing Services till Skandinavisk teologisk högskola. Mer information om TOEFL-provet finns tillgänglig på www.toefl.org.

Hur du kan förbättra din engelska

Mer information om hur du kan testa och förbättra din engelska finns tillgänglig på www.toefl.org, och även hos Cambridge ESOL = English to Speakers of Other Languages, www.cambridgeesol.org. Cambridge ESOL har specialinformation och utbildningsmöjligheter för olika språkbakgrunder.